آتش‌سوزی جنگل‌های زاگروس؛ آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد

از روز دوشنبه گذشته تا کنون جنگل‌های برخی از مناطق روژهلات کوردستان طعمه حریق شده و همچنان ادامه دارد. نیروهای دولتی نیز در رابطه با اطفای آن به بی‌تفاوتی خود ادامه می‌دهند.

بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳خورشیدی، آتش‌سوزی‌های سریالی در جوانرو و پاوه با گذشت ۶ روز هنوز ادامه دارد و هیچ تلاشی از سوی حکومت ایران و نهادهای مربوطه جهت اطفای حریق انجام نشده است.

همین شبکه این آتش‌سوزی‌ها را عمدی خواند و افزوده که این آتش‌سوزی‌ها در مناطقی از جمله نوئل، لورابی، نوخان و شه‌شول در جوانرو و مناطقی از پاوه بنام، بلبزان، وشکه ناو و شوشمی بشدت و سرعت در حال از بین بردن مراتع و جنگل‌های بلوط زاگروس می‌باشد.

همچنین گزارش شده که تا این لحظه مردم به صورت خودسازمانی و با کمترین امکانات در حال اطفای حریق می‌باشند.

شایان ذکر است که دیروز نیز کمیته‌ی اکولوژی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) طی بیانیه‌ای این آتش‌سوزی‌ها را عمدی توصیف کرد و از آحاد مردم خواسته بود که بطور خودسازماندهی این سیاست‌های طبیعت‌ستیز دولت ایران را ناکام بگذارند.