جایزه‌ی پارلمان بریتانیا به یک زن کرد تعلق گرفت

​​​​​​​جایزه‌ی پارلمان بریتانیا به بسیمه باشار رئیس مشترک انجمن خلق کرد در بریتانیا تعلق گرفت

جایزه‌ی موفقیت پارلمان بریتانیا که هر سال به یک تن تعلق می‌گیرد، امسال در جشن نوروز که هر سال در پارلمان بریتانیا گرفته می‌شود، به بسیمه باشار رئیس مشترک انجمن خلق کرد در بریتانیا بخشیده شد.

 

در این مراسم ۶۵ پارلمانتار، رئیس حزب کارگر بریتانیا جرمی کوربین، ۷ عضو سنا، چندین شهردار و سیاستمدار و صدها شخصیت بریتانیایی و چندین تن از نمایندگان نهادهای کردی حاضر بودند. در این مراسم رئیس حزب کارگر بریتانیا جرمی کوربین، به دلیل تلاشها و کارهایش، جایزه ی موفقیت پارلمان بریتانیا را به بسیمه باشار رئیس مشترک خلق کرد در بریتانیا تقدیم کرد.

 

پس از دریافت جایزه بسیمه باشار سخنرانی کوتاهی کرد و گفت: "از طرف خودم و رفقایم از شما بابت بخشیدن این جایزه سپاسگذارم، همچنین بسیار مفتخرم که کردهای ساکن بریتانیا در جامعه فعال هستند و کار و تلاش قابل توجهی انجام می‌دهند".