'کرماشان هیچگاه تسلیم سیاست‌های رژیم ایران نشده است'

گریلای یگان‌‌های روژهلات کوردستان اهل پاوه دلاور جاف با اشاره به فشارهای رژیم ایران بر خلق کورد می‌گوید:"کرماشان و پاوه با تاریخ قهرمانانه خود شناخته می‌شوند. هیچگاه تسلیم دشمنان کورد نمی‌شوند."

دلاور جاف در شهر پاوه متولد شده و از اعضای عشیره بزرگ جاف است. او برای مبارزه با سیاست‌های رژیم کوردستیز ایران به جنبش آزادیخواهی کوردستان پیوست. گریلا دلاور جاف در مورد چگونگی پیوستن به نیروهای گریلا می‌گوید:

"اعمال رژیم اشغالگر ایران علیه جامعه کورد، بویژه در مناطقی همچون پاوه و کرماشان ذهن من را به چالش کشیدند. با حمله به فرهنگ کوردها تلاش دارد به شیوه‌ای نرم یک ملت را با فرهنگش بیگانه کند. بدون شک این امر تأثیر بزرگی بر جوانان می‌گذارد. از نزدیک این وضعیت را شاهد بودم. تمامی این‌ها باعث شد تا به هویت کوردی خود پی ببرم."

دلاور جاف به سیاست‌های رژیم غاصب ایران علیه جوانان اشاره کرد و گفت:"جوانان فعالترین قشر یک جامعه هستند. این جوانان هستند که آینده یک ملت را تعیین می‌کنند. رژیم با مواد مخدر تلاش می‌کند جوانان را به خود وابسته کند. هدف سرافکندگی جوانان است تا از این طریق آنان را از پیشاهنگی جامعه باز دارد. تا به این شکل علیه اشغالگری سکوت کنند و همیشه با درد‌ها و آلام شخصی خود تنها بمانند. با شیوه‌های گوناگونی این سیاست را در میان جوانان به پیش می‌برد. به شیوه‌ای کثیف سیاست‌ورزی می‌کند. کرماشان، پاوه با جنگجویی و رزم خود شناخته می‌شوند. اما رژیم با استفاده از مواد مخدر این مناطق را بی‌هوش کرده است. وقتی انسان به این وضعیت می‌نگرد خواهی نخواهی از خود می‌پرسد که چرا این همه سیاست کثیف علیه کوردها به اجرا گذاشته می‌شود؟ چگونه امکان دارد یک ملت از هویت خود محروم شود؟ چگونه می‌شود یک ملت حق اظهار عقاید خود را نداشته باشد یا نتواند به زبان خود آموزش ببیند؟ این رژیم چه هدفی را دنبال می‌کند؟ بعد به این سئوال می‌رسیم که چرا کورد تا این حد از فرهنگ خود دور افتاده است؟ چرا ذهن جوانان را با ذهنیت دولتگرایی اشغال می‌کنند؟ ما چرا با هویت فارس زندگی کنیم؟ ما کوردها دارای تاریخ و هویتی اصیلتر از فارس‌ها هستیم. رژیم اشغالگر ایران صدها جوان کورد را صرفا به دلیل هویت کوردی آنان اعدام کرده است، ما باید انتقام آنان را بگیریم."

گریلای ی.ر.ک دلاور جاف در ادامه به زندگی و مبارزات رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرده و می‌گوید:"وقتی به جنبش رهبر آپو ملحق شدم یک زندگی متفاوت و تازه را تجربه کردم. زندگی‌ای که نمونه‌ی آن را نه دیده و نه شنیده بودم. این همان زندگی بود که روح من به دنبالش می‌گشت. در این زندگی که با فکر و فلسفه رهبر اپو ایجاد شده است هزاران انقلابی جای گرفته‌اند. فکر و فلسفه رهبر اپو انسان‌ها را به تحقیق بیشتر وامی‌دارد. وقتی به ژرفای زندگی نگاه کنی می‌بینی که انسان را چگونه از انسانیت دور کرده‌اند. زندگی اخلاقمند و وجدانی اینجا میسر است. زندگی در کوهستان‌های آزاد همواره چیز تازه‌ای به همراه دارد و تکرار نشدنی است. بدون شک این ویژگی‌ها نشانه غنای فلسفه رهبر آپوست. زندگی بر مبنای اصول اجتماعی مشترک و معنویات است."

دلاور جاف در ادامه خطاب به جوانان کورد می‌گوید:"جوانان باید در قبال حمله به ارزش‌های ملتشان موضع خود را نشان دهند. باید در مقابل این دشمن بپاخیزند. برای پایان دادن به قتلعام در کوردستان باید جوانان قیام کنند. دشمن هزاران نفر را در کوردستان به مزدور و خودفروش مبدل کرده است. آنان را وامی‌دارد علیه ارزش‌های کشورشان بجنگند. جوانان میهن‌دوست لازم است به جاش‌ها و خودفروش‌ها پاسخ مناسبی دهند. علیه مزدوران باید چنان پاسخی داده شود که دیگر جسارت نکنند به خودفروشی ادامه دهند. وجب به وجب خاک این سرزمین با خون شهیدانش آبیاری شده است. به همین منظور جوانان روژهلات کوردستان باید علیه سیاست‌های دشمن فاشیست، علیه اشغالگری صدایشان را بلند کنند و به نیروهای گریلا ملحق گردند. اگر ما از رهبرمان، از فرهنگمان، از تاریخمان، از ارزش‌هایمان دفاع نکنیم محکوم به نابودی خواهیم بود."