مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها خواهان آزادی آیسل توغلوک شد

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با وضعیت سلامتی آیسل توغلوک که  قادر به ماندن در زندان نیست، خواهان آزادی وی از زندان شد.

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با آیسل توغلوک که در زندان گروه F  کاندرا، دچار ضعف حافظه شده است بیانیه‌ای را صادر کرده است. همچنین اطلاع پیدا کردیم که بنابه درخواست خود آیسل توغلوک، تلاش شده است تا در رابطه با وضعیت سلامتی وی در زندان اخباری به خارج از زندان درز نکند، اما به دلیل وضعیت رو به وخامت وی در زندان، انتشار این بیانیه لازم شمرده شده است.

زندگی آیسل توغلوک در معرض تهدید قرار دارد

در این بیانیه آمده است که در مقابله با سکوت مقامات، نارضایتی‌ها افزایش یافته است. طبق گزارش متخصصان، بیماری آیسل توغلوک با ادامه حضور وی در زندان شدت می‌گیرد. چون بیماری وی در حال پیشرفت است، زندگی وی هم در معرض تهدید قرار دارد. دلایل خاص باعث بیماری آلزایمر وی شده است. سیاستهای انکار و آسیمیلاسیون و دشمنی دولت علیه کورد از جمله این دلایل است. همچنین دادگستری ترک اطلاع داده است که می‌تواند در زندان به باقی بماند، اما این تصمیم سیاسی است.

سیاست زندگی در مقابل سیاست مرگ

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که آیسل توغلوک تمام زندگی خود را صرف مبارزه برای آزادی و دمکراسی کرده است. زمانی که او در مقام یک وکیل فعالیت می‌کرد، در هر جایی که شاهد نقض حقوق می‌شد، در همانجا حضور پیدا می‌کرد. مبارزات وی برای زنان به سرمشقی تبدیل شده است. آزادی برای آیسل توغلوک به معنای سیاست زندگی در مقابل مرگ است. ما از وزرات دادگستری می‌خواهیم که فورا آیسل توغلوک آزاد شود. ما از زنان درخواست می‌کنیم که علیه سیاستهای مرگ، سیاستهای زندگی را پیگیری کنند.