راهپیمایی 8 مارس در مخمور

هزاران زن در 8 مارس در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی (مخمور) راهپیمایی کردند. زنان با اعلام اینکه به اعتصاب غذای خود که از اول فوریه برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آغاز کرده بودند، پایان دادند، تاکید کردند که به مبارزه ادامه خواهند داد.

در چارچوب زنجیره اقدامات و فعالیت‌های 8 مارس روز جهانی زنان زحمتکش، راهپیمایی گسترده‌ای در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی (مخمور) با شرکت هزاران نفر برگزار شد.

پس از راهپیمایی شرکت‌کنندگان تجمع کردند. در اینجا به نمایندگی از تجمع بریوان ایشلک، عضو آکادمی شهید ژیان، در بیانیه مطبوعاتی گفت: رهبر آپو 8 مارس را به ما هدیه داد. به همین دلیل 8 مارس برای ما بسیار مهم و معنادار است. در سایه‌ی رهبر آپو، زنان سازماندهی شدند. اکنون انزوای سنگینی بر وی تحمیل می‌شود.

اعتصاب غذا پایان یافت

سلطان یلدزتان به نمایندگی از گروه هفدهم اعتصاب‌کنندگان که به منظور آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در مخمور ادامه می‌دهند، گفت: زمانی که اعتصاب غذا را در اول فوریه آغاز کردیم، اعلام کردیم که این اقدام تا 8 مارس ادامه خواهد داشت. از امروز به این فعالیت‌مان پایان می‌دهیم. ما به اقدامات مختلف برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ادامه خواهیم داد.