روزنامه نگاران زن حمله در شنگال را محکوم کردند

م‌گ‌ک حمله‌ای که در شنگال علیه کارکنان مطبوعات آزاد انجام شد را محکوم کرد.

در ۸ جولای ۲۰۲۴ حمله‌ای به خودروی کارمندان مطبوعات آزاد ایزدخان شنگال صورت گرفت. در این حمله مدیا حسن گزارشگر تلویزیون چرا، مِراد میرزا گزارشگر چرا اف‌ام و یک کارمند با نام خلف خدر مجروح شدند. انجمن خبرنگاران زن مزوپتامیا(م‌ک‌گ) بیانیه‌ای کتبی در این باره صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که ما به عنوان فعالان مطبوعات آزاد در هر شرایطی از حقیقت محافظت می‌کنیم و همیشه صدای مردم خود خواهیم بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: «در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۴ حمله‌ای به خودروی کارکنان مطبوعات آزاد ایزدخان شنگال صورت گرفت. ما به عنوان انجمن روزنامه نگاران زن مزوپتامیا (م‌ک‌گ) این حمله را به شدت محکوم می‌کنیم. در این حمله مدیا حسن گزارشگر چرا تی‌وی، مِراد میرزا خبرنگار چرا اف‌ام و کارمند دیگری به نام خلف خدر نیز مجروح شدند. این حمله تهدیدی جدی علیه آزادی مطبوعات و حق مردم برای دریافت اخبار درست است.

چنین حملاتی علیه کارکنان مطبوعات آزاد دسترسی مردم به اطلاعات را مسدود می‌کند. این حمله نه تنها کارکنان رسانه را هدف قرار می‌دهد، بلکه حق دریافت اطلاعات را نیز نقض می‌کند. برای همکاران مجروحمان دعا می‌کنیم. ما خواستار محاکمه عاملان این حملات هستیم.

قبل از هر چیز، ما از فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران (IFJ) و همه سازمان‌های حقوق بشر و روزنامه‌نگاران می‌خواهیم که از کارکنان مطبوعات آزاد حمایت کنند. ما به عنوان کارکنان مطبوعات آزاد، در هر شرایطی از حقیقت محافظت می‌کنیم و همیشه صدای مردم خود خواهیم بود.»