واکاوی ابعاد سیاسی، ایدئولوژیک و تاریخی جنگ و تحمیل آن بر روژاوا در شماره تازه مجله آلترناتیو

شماره تازه مجله «آلترناتیو» ارگان رسمی پژاک منتشر شد

شماره ٧٧ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. این شماره به صورت ویژه‌نامه و با محوریت روژآوا و بررسی و واکاوی ابعاد سیاسی، ایدئولوژیک و تاریخی جنگ در آن است. در این ویژه‌نامه به نقش قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در جنگ‌افروزی در خاورمیانه و کوردستان پرداخته شده است.

در شماره تازه آلترناتیو مقالات زیر منتشر شده‌اند:

  • مسئله‌ی ‌قدرت و دولت در روابط ترک-کورد / تحلیلات رهبر آپو
  • وتاری پژاک
  • جه‌نگی رۆژئاوا، هه‌وێنی شه‌ڕی شۆڕشگێڕی گه‌لانه/ ئامه‌‌د شاهۆ
  • جنگ روژآوا، نبرد میان مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته دمکراتیک / آزاد ماکو
  • نهم اکتبر، تداوم توطئە و تقابل نئوناسیونالیسم و سوسیالیسم در روژآوا / اهون چیاکو
  •  توطئه نسل‌کشی خلق کورد از ابعاد جنگ روژآوا/ مدد سرحد
  • اتحاد خلق‌ها و شمارش معکوس پایان فاشیسم/ روزرین کمانگر
  •  پاکسازی نژادی و هژمونی سیاه اقتصادی/ رامین گارا

 

برای دانلود نمودن و مطالعه شماره ٧٧ نشریه آلترناتیو [[اینجا]] کلیک کنید.