یک قاضی خوب در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی!

قاضی یکی از دادگاه‌های استان گلستان، یک حکم عجیب و خلاقانه برای نوجوان بزهکار در نظر گرفته است. طبق حکم قاضی، این نوجوان بزهکار موظف است در مدت یکسال تحت نظارت اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان کلاله، یک حرفه متناسب با علاقه و استعداد خود را بیاموزد

قاضی یکی از دادگاه‌های استان گلستان، یک حکم عجیب و خلاقانه برای نوجوان بزهکار در نظر گرفته است. طبق حکم قاضی، این نوجوان بزهکار موظف است در مدت یکسال تحت نظارت اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان کلاله، یک حرفه متناسب با علاقه و استعداد خود را بیاموزد

 

وقتی نام قاضی یا دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی آورده می‌شود، معمولاً احکام سنگین، ناعدالتی، زندان، محکومیت طرف مظلوم، شلاق اعدام، قطع دست و مواردی از این دست به ذهن متبادر می‌شود. این مورد را می‌توان در ارتباط مستقیم با دخیل نمودن احکام صدر اسلام در قوانین حقوقی حال حاضر، بی‌توجهی به قوانین حقوق بشری و عدم آسیب‌شناسی موضوع جرم و دانست. این موضوع سبب شده تا بسیاری از احکام غیرانسانی و ضدبشری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به امری متداول تبدیل شود و بسیاری از قضات نیز بی‌مهابا چنین احکامی را صادر نمایند. قاضی یک دادگاه در استان اورمیه، چندی قبل حکم قطع دست دو برادر سارق را تأیید و حکم در زندان مرگزی اورمیه به اجرا گذاشته شد.

 

اما به‌نظر می‌رسد که همراه با گسترش مبارزات آزادیخواهانه تمامی اقشار جامعه ایران، جوانه‌هایی در درون دستگاه قضایی ایران نیز درحال رشد می‌باشد. این جوانه‌ها اگرچه بسیار نوپا هستند و با فشار حاکمان ارتجاعی جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد، اما به‌علت انسانی بودن و درنظر گرفتن ابعاد آسیب‌شناسی جامعه در آن، هرگز نمی‌توان آن را نابود کرد.

 

یکی از قضات شهرستان کلاله در استان گلستان، یک نوجوان بزهکار را در حکمی موظف کرده است "در مدت یکسال تحت نظارت اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان کلاله، یک حرفه متناسب با علاقه و استعداد خود را بیاموزد و اگر این نوجوان در مدت طی محکومیت خود، مرتکب جرم عمدی شود، دادگاه حکم تعلیق را لغو می‌کند".