انتشار کلیپی از جنبش فرهنگ و هنر عفرین-شهبا، برای نیروهای آزادی‌بخش عفرین

جنبش فرهنگ و هنر عفرین و کانتون شهبا در حمایت از نیروهای آزادی‌بخش عفرین به رهبری گروه کوه کرمانج کلیپی تهیه کرده است.

از ۱۸ مارس ۲۰۱۸، زمانی که عفرین توسط دولت نسل‌کش ترکیه اشغال شد، مردم عفرین به طرق مختلف مقاومت کرده و مصمم به آزادسازی سرزمین خود از دست اشغالگران هستند. نیروهای آزادی‌بخش عفرین (HRE) متشکل از جوانان عفرین و منطقه بر اساس میراث مقاومت قرن علیه اشغالگری می‌جنگند. نیروهای آزادی‌بخش عفرین با عملیات مؤثر فراوان علیه نیروهای اشغالگر ترکیه و تبهکارانش نشان می‌دهد که مردم عفرین تسلیم اشغالگری نمی‌شوند و اجازه نمی‌دهند نیروهای خارجی مانند دولت ترکیه و تبهکارانش به راحتی در عفرین فعالیت کنند.

در طول ۶ سال گذشته از اشغال، نیروهای آزادی‌بخش عفرین عملیات‌های زیادی انجام دادند و در نتیجه ضربات سنگینی به اشغالگران وارد کردند. مردم عفرین هم از این نیروی خود حمایت می‌کند. جنبش فرهنگ و هنر کانتون عفرین و شهبا نیز برای حمایت از این مقاومت کلیپی تهیه کرد.

سروده و موسیقی کلیپ توسط هنرمند عفرینی رِزان بَکر تهیه شده است. همچنین در استودیو کوه کرمانج ضبط و توسط گروه کوه کرمانج ارائه شد.

هنرمند رزان بکر درباره این کلیپ صحبت کرد و گفت: «در ابتدا به احترام یاد شهدای مبارزات آزادی از جمله شهدای عملیات‌های اخیر نیروهای آزادی‌بخش عفرین سر تعظیم فرود می‌آوریم. کلیپ ما به مدت یک ماه تهیه شده است. به دلیل شرایطی که شهبا در آن قرار دارد، به دلیل محاصره و حملات نتوانستیم به این زودی‌ها بسازیم، این آهنگ مخصوص نیروهای آزادی‌بخش عفرین ساخته شده است تا بتوانیم با هنرمان حمایت خود را از نیروی‌مان نشان دهیم.»

زیلان خلیل، عضو گروه کوه کرمانج که در کلیپ آهنگ نیروهای آزادی‌بخش عفرین حضور دارد، گفت: «ما این آهنگ را آماده کردیم، زیرا آنها نیروهای آزادی‌بخش عفرین هستند، آنها راه حقیقت، شجاعت و قهرمانی را به ما نشان می‌دهند. اعضای گروه کوه کورمانج می‌خواهیم این آهنگ را به نیروهای آزادی‌بخش عفرین تقدیم کنیم. هدف ما از این آهنگ دادن پیامی به دشمن فاشیستمان است که هیچکس نمی‌تواند نیروی ما را بشکند. همه ما نیروهای آزادی‌بخش عفرین هستیم و مقاومتی که مبارزان نیروهای آزادی‌بخش عفرین در مواضع نبرد نشان می‌دهند، ما نیز این مقاومت را در عرصه هنر ادامه خواهیم داد.»