هنرمند میرساز: رهبری به همزیستی مسالمت‌آمیز توجه داشت

هنرمند دلیل میرساز اظهار داشت که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان هر چه را که تحمیل می‌شد، برهم زد و ضمن اصرار بر حفظ زبان، فرهنگ و هؤیت هر خلقی، به همزیستی مسالمت‌آمیز نیز اهمیت می‌داد.

هنرمند دلیل میرساز در گفتگو با خبرگزاری فرات اظهار داشت که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از راه فرهنگ دست به مبارزات آزادی زد. وی اعلام کرد که عبدالله اوجالان زندگی را مانند یک فرهنگ ارزیابی کرد و این را برای خود مبنا قرار داد که یک جامعه و زندگی قدرتمند را ایجاد نماید. وی افزود: ایجاد یک فرهنگ قدرتمند، پیش از هر چیزی با خلق شخصیت قوی ممکن می‌شود. به همین جهت پایه‌های فرهنگ اجتماعی را بنیان نهاد. تاسیس گروه مقدماتی با تاسیس یک گروه فرهنگی آغاز شد. چنان فرهنگی را ساخت که مبنای آن آزادی انسان و جامعه بود.

فرهنگ‌های مختلف را به هم رساند

میرساز یادآور شد که رهبر آپو نه تنها در فرهنگ کوردی عمق و دقت نظر داشت بلکه دارای چنان رویکردی است که تفاوت‌های فرهنگی را برای خود مبنا قرار داد و افزود: مانند یک دسته‌گل بود که رنگ‌های مختلف را در خود جای داده بود. نه تنها در گروه مقدماتی، بلکه در آمدنش به سوریه نیز می‌توان این تنوع فرهنگی را در افکار و مواضع وی دید. کار هنری نیز به کارهای فرهنگی اضافه شد. تصاویر خیلی قدیمی در آرشیوها هست. با آمدنش به لبنان، کاری فرهنگی و هنری نیز آغاز شد. قطعا با رساندن خودش به خلق فلسطین، تنوع خلق‌ها در فرهنگ و هنر را نشان داد.