نمایشگاه کتاب در شهر سلیمانیه برگزار شد

در شهر سلیمانیه با شرکت چندین انتشارات و محفل روشنفکری نمایشگاه کتاب برگزار شد

امروز٬ در شهر سلیمانیه در منطقه ماجدی مول با شرکت بسیاری از مراکز و انتشارات شهر سلیمانیه وهولیر، نمایشگاه کتاب برای علاقه‌مندان آغاز به کار نمود.

این نمایشگاه ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز به کار نمود و هروز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب به‌مدت ۷ روز یعنی تا مورخ ۲۹/۲/۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.

در این نمایشگاه٬ موضوعات فرهنگی و صنایع دستی و همچنین کتاب و سرگرمی به نمایش گذاشته می‌شود.

سازماندهندگان این نمایشگاه که گروه کتابخانه‌های کوردستان می باشند٬ این نمایشگاه را بصورتی خودمدیر سازماندهی نموده و تخفیفات خود را برای تمامی محصولاتشان اعلان کرده‌اند.