شانزدهمين جشنواره‌ی بين‌المللی تئاتر خيابانی مريوان پس از دو سال وقفه برگزار شد

روز سه‌شنبه ۲۵ مهر شانزدهمين جشنواره‌ی بين‌المللی تئاتر خيابانی مريوان پس از دو سال وقفه، با حضور بازيگران تئاتر از كوردستان و ايران و ۱۱ گروه خارجی شروع به كار كرد.

روز سه‌شنبه ۲۵ مهر شانزدهمين جشنواره‌ی بين‌المللی تئاتر خيابانی مريوان در پارک شانو، پس از دو سال وقفه، با حضور بازيگران تئاتر از كوردستان و ايران و ۱۱ گروه خارجی شروع به كار كرد و تا ۲۹ مهر ادامه خواهد داشت.

جشنواره‌ی بين‌المللی تئاتر خيابانی مريوان در ۷ بخش برگزار می‌شود. همچنين ۱۱ گروه تئاتر از كشورهای مكزيک، ايتاليا، مغولستان، مصر، ليبی، تونس، الجزاير، افغانستان، قطر و ايران در اين جشنواره حضور دارند.