آزادی جلیل محمدی، ابراهیم حسین نژاد، نافع مینایی، ساعد بنفشی و حسین حبیب‌وند با قرار وثیقه‌ی سنگین

ابراهیم حسین نژاد و نافع مینایی در شهر سقز، جلیل محمدی و ساعد بنفشی در شهر سنه و حسین حبیب‌وند در شهر اورمیه در جریان اعتراضات آبان بازداشت شده بودند.

روز چهارشنبه ۲۰ آذر جلیل محمدی فعال کارگری اهل سنه با قرار وثیقه به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

جلیل محمدی روز ۱۲ آذر توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

وی که پیش از این نیز بارها سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارد در مرداد ماه سال ۹۱ به ۱ سال حبس تعلیقی به مدت ۳ سال با الزام به معرفی ماهانه خود به مقامات امنیتی محکوم شده بود.

از سوی دیگر شبکه حقوق بشر کوردستان با استناد به یک منبع آگاه از پایان مراحل بازجویی و سپردن وثیقه‌ی سنگین ۵٠٠ میلیون تومانی در ازای آزادی هر کدام از ابراهیم حسین نژاد و نافع مینایی شهروندان سقزی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنه خبر داده است.

همچنین روز سه‌شنبه ۱۹ آذر ساعد بنفشی شهروند اهل سنه که در جریان اعتراضات آبان ماه در شهر سنه بازداشت شده بود، به طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.

 اتهامات مطروحه علیه ساعد بنفشی "اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام" می‌باشد.

ساعد بنفشی با قرار وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

وی پیش از این و در سال ۸۵ به اتهام "همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام" بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شده بود. آقای ساعدی در خردادماه ۸۷ به یک سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تیرماه ۸۸ جهت تحمل حبس بازداشت و مدتی بعد با پایان مدت محکومیت خود از زندان شهر سنه آزاد شده بود.

همچنین حسین حبیب‌وند فعال تلگرامی که در جریان اعتراضات آبان در شهر اورمیه بازداشت شده بود روز سه‌شنبه با وثیقه سنگین ۵٠٠ میلیوتی از زندان مرکزی این شهر آزاد شد.

حبیب‌وند پیش از این در اردیبهشت ١٣٩۶ بازداشت و در مهر همان سال از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اورمیه به اتهام "توهین به مقدسات" به ٢ سال و هشت ماه حبس محکوم شده بود. وی در بهمن ١٣٩٧ مورد عفو قرار گرفت و در حالی آزاد شد که تنها ١٠ ماه از دوران محکومیتش باقی مانده بود.