آکسیون‌ها و تجمعات اعتراضی مردم باسک در همبستگی با خلق کورد

پلتفرم‌های پشتیبانی از کوردستان و زنان روژاوا، در بیلبائوی باسک مدت چند روزیست تجعات و آکسیون‌های گوناگون علیه حملات ترکیه در کوردستان، برگزار می‌کنند.

فعالان و فمنیستهای باسک طی چندین روز با نصب پلاکارد بر روی پل‌ها و مکان‌های عمومی بیلبائو و همچنین با تجمع اعتراضی در روز ۱۶ ژوئیه خواستار به رسمیت شناختن حقوق کوردها و توقف فوری حملات دولت ترکیه به کوردستان شدند.

فعالین باسک همچنین حملات برنامه ریزی‌شده به زنان کورد را محکوم کردند و پشتیبانی خود از حرکت آزادیخواهی خلق کورد و زنان کورد را دوباره تکرار کردند.