آیدنیز: حملات ترکیه به منظور اشغال جنوب کوردستان است

آیدنیز اعلام نمود که لازم است که پ.د.ک و ی.ن.ک و تمامی احزاب دیگر کوردی بدانند که حمله به باشور به منظور اشغال این بخش بوده و باید این سوال را از خود بپرسند که در عفرین چرا پرچم ترکیه به اهتزاز درآمده و چرا شعبات اداره پست ترکیه در این شهر افتتاح می‌شود؟

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک در رابطه با حملات ارتش ترک به جنوب کوردستان با خبرگزاری فرات گفتگو کرد. در این گفتگو آیدنیز خاطرنشان ساخت که استعمارگری ترک صدها سال است که از طریق قتلعام بدون وقفه دست به حمله زده و در این رابطه نیز از حمایت نیروهای بین‌المللی  و منطقه‌ای برخوردار است. آیدنیز در این رابطه اظهار داشت که ١۴ و ١۵ ژوئن به مناطق غیر نظامی حمله کردند. اما همزمان ٢٠ پایگاه ارتش ترک در باشور کوردستان حضور دارند که با هزینه سنگین احداث شده‌اند. از طرف دیگر مشاهده می‌شود که در مقابل با حملات به غیر نظامیان، امریکا، عراق و ایران نیز به اندازه ترکیه در این حملات مسئولیت دارند. به همین علت مشاهده می‌شود که قتلعام کوردها به شیوه‌ای هماهنگ پیگیری می‌شود. زیرا مبارزه آزادیخواهانه کورد آلترناتیفی را به خلق‌ها نشان داده است. آقای اوجالان به همین دلیل است که با توطئه‌ای بین‌المللی به ترکیه مسترد شده است.

مبارزه مشترک کورد

آیدنیز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که علیه حملات نابودگرانه، حفاظت از دستاوردهای هر چهار بخش کوردستان تنها از طریق اتحاد ملی می‌تواند امکان‌پذیر شود و در این رابطه اظهار داشت: تلاش می‌کنند که پیشاهنگان خلق کورد و احزاب آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهند. و این در حالی است که مبارزه کورد مبارزه‌ای مشترک محسوب می‌شود، باید این مبارزه را به این شکل مشاهده کرد. باید به شیوه‌ای مشترک به روژآوا، شمال و جنوب و روژهلات کوردستان نگاه کرد. مبارزه هر حزبی مبارزه برای خلق کورد است. هر کس که به آزادی کورد و کوردستان فکر می‌کند باید به این شیوه نگریسته شود.

احزاب کورد تضمین کننده موجودیت یکدیگر هستند

آیدنیز خاطرنشان ساخت که نباید احزاب کوردی یکدیگر را به عنوان مانع و محدودیت یکدیگر مشاهده کنند بلکه لازم است که تمامی احزاب و هر ساختار سیاسی کورد، خود را به عنوان تضمین کننده هویت و موجودیت احزاب دیگر مشاهده کند. در مقابله با کسانی که می‌گفتند که «کوبانی در حال سقوط است، هر لحظه احتمال سقوط آن وجود دارد»، مبارزه مشترک تمامی احزاب کوردی پیروزی را خلق کرد. دقت کنید؛ اکنون در عفرین هویت و زبان کورد ممنوع شده و پرچم ترکی برافراشته شده است،  به همین علت است که باید درک نمود احزاب کوردی تضمین کننده موجودیت یکدیگر هستند. جنوب کوردستان با تحمل مصائب و هزینه‌های فراوانی پا به عرصه موجودیت سیاسی گذاشته است. اما حملاتی که به جنوب کوردستان می‌شود، تهدیدی بزرگ به شمار می‌روند. حفاظت از دستاوردهای باشور کوردستان با متهم کردن یکی دیگر از احزاب کوردستان امکان‌پذیر نیست. بلکه از طریق ایحاد اتحاد ملی ممکن است.

علیه احزابی که اختلافات را دامن می‌زنند باید ایستادگی کرد

آیدنیز با اشاره به یافتن راه‌هایی برای اتحاد و نشست‌های مداومی که برای اتحاد و توافق در روژآوای کوردستان در جریان هستند اظهار داشت که: باید خلقمان در برابر نیروهایی که اختلافات را بزرگ جلوه می‌دهند، ایستادگی نماید. در میان خلقمان مشکلی برای تحقق اتحاد ملی در جریان نیست. بلکه این اختلافات در میان احزاب سیاسی ما وجود دارند. اتحاد ملی خط قرمز خلقمان است، این خط قرمز حراست از دستاوردهای خلقمان است. همانگونه که مشاهده می‌شود از طریق گماشتگانشان در باکور کوردستان اراده خلقمان را به رسمیت نمی‌شناسند، در باشور و روژآوای کوردستان نیز به خلق کورد و حاکمیت سیاسی خلق کورد حمله می‌کنند، به همین دلیل لازم است که ما به شیوه‌ای نستوه و با عزمی راسخ در مقابله با این مشکلات بپاخیزیم.

نباید خواست‌های خلق نادیده گرفته شوند

آیدنیز خاطرنشان ساخت که حزب دمکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان و احزاب دیگر سیاسی کورد نمی‌توانند خواست‌های خلق را نادیده بگیرند، به همین دلیل لازم است که خصوصا حزب دمکرات کوردستان مطالبات خلق را مشاهده کرده و موضع خود را در برابر این مشکلات شفاف سازد. احتمال دارد که از نگرش‌های سیاسی متفاوتی برخوردار باشیم، اما باید هدف تمامی ما آزادی خلقمان باشد. هدف ترکیه نه فقط نابودی پ.ک.ک بلکه نابودی خلقمان است. لازم است که تمامی احزاب سیاسی کورد متحد شوند. قیام خلق بعد از قتلعام شلادزی بسیار مهم بوده و باید واکنشهایی که هشدارهای لازم را به احزاب سیاسی بدهد، انجام شود. این مشروعترین آکسیون خلق می‌تواند باشد. صیانت از دستاوردهای خلقمان در هر چهار بخش کوردستان است.

تلاش برای اشغالگری

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که حزب دمکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان و احزاب دیگر سیاسی باید بدانند که حمله به جنوب کوردستان در راستای اشغالگری بوده و صرفا متوجه پ.ک.ک نیستند. این حملات برای اشغال جنوب کوردستان آغاز شده‌اند. چرا در عفرین پرچم ترکیه را برافراخته‌اند؟ چرا پست و تلگراف ترکیه در عفرین شعبات خود را افتتاح می‌کند؟ باید احزاب کوری در این رابطه از خود سوال کنند.