ادای احترام نیروهای مدافع خلق به سه گریلای شهید منطقه سمسور

ه.پ.گ در بیانیه‌ای اسامی سه گریلا را که در منطقه سمسور به شهادت رسیده بودند منتشر کرده و می‌افزاید:"یاد و خاطره رفقای شهید را همیشه در مبارزه آزادیخواهی زنده نگه می‌داریم."

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان با صدور بیانیه‌ای اسامی سه گریلای شهید منطقه سمسور را منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"روز ٧ ماه مه (١٨ خرداد) در نتیجه بمباران اطراف روستای رزپ از توابع مرکز سمسور توسط هواپیماهای جنگنده ارتش اشغالگر ترک رفقایمان باگر، بَزار و صبری به شهادت رسیدند. جزئیات شناسنامه‌های رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: زینل گُزبیوک

   کد سازمانی: صبری پیر

   محل و سال تولد: سمسور- ١٩٨٠

   نام مادر – نام پدر: صالحه - عبدالرحمن

  تاریخ و محل شهادت: ٧ مه ٢٠٢٠ / سمسور


   نام و نام خانوادگی: غفاری یورلماز

   کد سازمانی: باگر آدار

   محل و سال تولد: سمسمور - ١٩٩٢

   نام مادر – نام پدر: عایشه/ فاضل احمد

  تاریخ و محل شهادت: ٧ مه ٢٠٢٠ / سمسور


   نام و نام خانوادگی: زینل آلاکوش

   کد سازمانی: بَزار کُماگنه

   محل و سال تولد: سمسور - ١٩٨۵

   نام مادر – نام پدر: گُلی - خلیل

  تاریخ و محل شهادت: ٧ مه ٢٠٢٠ / سمسور

 ه.پ.گ در بیانیه به شرح مبارزات سه شهید پرداخته و از آنان به عنوان الگوهای میلتان آپویی و گریلاهای مدرنیته دمکراتیک نام برده است.

در پایان بیانیه ه.پ.گ آمده است:"رفقایمان صبری، باگر و بَزار که در سمسور بپا خواسته بودند راه صبری[ها]، حسین[ها]، ادیب[ها]، عزیز[ها]، سیدار[ها] و مزگین[ها] را پی گرفتند و بر این مبنا به حسابخواهی از دشمنان استعمارگر پرداختند، فداکاری بزرگ آنان هیچگاه فراموش نخواهد شد. یاد و خاطره رفقای شهید را همیشه در مبارزه آزادیخواهی زنده نگه می‌داریم."