اعتصاب غذای هم زمان صدها زندانی در زندان اورمیه

صدها زندانی به صورت هم زمان در بندهای روان درمانی ۱و ۲ این زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

حدود ۳۰۰ زندانی به طور هم زمان در بندهای روان درمانی ۱ و ۲ زندان اورمیه از ظهر روز دوشنبه ۵ اسفند در اعتراض به قطع سه هفته‌ای آب گرم دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

آب گرم این دو بند از ۲۱ روز پیش قطع می‌باشد. در بند روان درمانی ۱، ۱۴۰ تن و در بند روان درمانی ۲ نیز ۱۶۰ تن زندانی می‌باشند. این افراد در این مدت از حمام کردن محروم بوده‌اند. علی رغم درخواست‌های مکرر آنها برای تعمیر و وصل آب گرم مسئولین زندان فقط وعده‌ی تعمیر موتورخانه را داده‌اند و هیچ اقدامی در این راستا نکرده‌اند، به همین دلیل زندانیان اعتصاب غذای نامحدود خود را اعلام نمودند.

لازم به ذکر است که، ماه گذشته نیز ده تن از زندانیان بستری در بهداری زندان اورمیه به صورت همزمان در اعتراض به قطعی آب و گاز بهداری دست به اعتصاب غذا زده‌ بودند.

علاوه بر این ۳۰۰ تن در زندان اورمیه، ۷ زندان سیاسی کورد در بند جوانان این زندان از سوم اسفند در اعتراض به عدم اختصاص اتاق جداگانه و جدا کردن آنها از زندانیان جرائم عادی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

همچنین پیمان میرزا زاده دیگر زندانی سیاسی کورد نیز در اعتراض به عدم موافقت با عفو مشروط از ۵ اسفند دست به اعتصاب غذا زده است.

بشیر پیرماوانه دیگر زندانی سیاسی کورد نیز در ۳مین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد.

همچنین عبدالسلام مردان رزگه نیز در ٣٩مین روز اعتصاب غذای خود است.