اعلام مشخصات سه گریلای جانباخته در عرصه زاپ

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای، مشخصات ۳ گریلا را که روز ۱۲ ژوئیه/ ۲۱تیر در زاپ واقع در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسیده‌اند اعلام کرد.

   مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، "موقف رفقا باهوز، مُردَم و شورش که به سمبل رفاقت و دلسوزی پ.ک.ک مبدل شدند، برای تمامی رفقا به منشا روحیه بدل گردید."

   متن بیانیه‌ی ه.پ.گ به شرح زیر است:

   "روز ۱۲ ژوئیه/ ۲۱ تیر ماه در نتیجه‌ی حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه در عرصه زاپ واقع در مناطق حفاظتی مدیا رفقایمان باهوز( اردال کارادنیز)، مُردَم( حسین اویمان) و شورش (نورالله آیان) به شهادت رسیدند. مشخصات رفقای شهیدمان بدین شرح است:

   نام: اردال کارادنیز

   کد سازمانی: باهوز آگر

   محل تولد: موش

   زمان و مکان شهادت: ۱۲ژوئیه ٢٠١٩ - زاپ


   نام: حسین اویمان

   کد سازمانی: موردم بوتان

   محل تولد: شرنخ

   زمان و مکان شهادت: ۱۲ژوئیه ٢٠١٩ - زاپ


​​​​​​​   نام: نورالله آیان

   کد سازمانی: شورش گابار

   محل تولد: شرنخ

   زمان و مکان شهادت: ۱۲ژوئیه ٢٠١٩ - زاپ

​​​​​​​   رفیق باهوز آگر در منطقه ملازگرد از توابع استان موش، رفیقمان مُردَم بوتان در جزیره استان شرنخ و رفیقمان شورش گابار در مرکز شرنخ در میان اطرافیانی میهندوست چشم به جهان گشودند. رفقایمان در برابر فاشیسم علیه خلق کردستان بپاخواستند، ستم دولت اشغالگر ترکیه را رد نمودند و در زمان‌ها و مکان‌های متفاوتی به صفوف جنبش آزادی خواهی پیوستند. به مبارزان زیرکی مبدل گردیدند که با انجام وظایف خویش به شیو‌ه‌ای مسئولانه همواره سعی می‌نمودند که به رسالت خویش عمل کنند. موقف رفقا باهوز، مُردَم و شورش که به نمونه‌ی رفاقت و دلسوزی پ.ک.ک مبدل شدند، برای تمامی رفقا به سرچشمه روحیه بدل گردید. هر یک از رفقایمان تا آخرین قطره‌ی خون خویش در برابر دشمن مبارزه نمودند و با ایمان و ایستادگی برای کسب موفقیت جنگیدند.

​​​​​​​   مراتب تسلیت خویش را به خانواده‌ی رفقای شهیدمان و تمامی خلق کردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم بیرق پیروزی را در اهتزاز نگه داریم."