"امکانات تکنولوژیک پیشرفته‌ای نداریم، در عوض اشغالگران هم فاقد اراده و جسارت ما هستند"

اویندار جیهان گریلای یژا ستار گفت:"زمینه‌سازی گسترده‌ای را برای این جنگ فراهم کرده‌ایم. نه اینجا و نه هیچ جای دیگر دشمن نمی‌تواند به پیروزی دست یابد. شاید تکنولوژی دشمن را در اختیار نداشته باشیم، ولی آنان هم اراده و جسارت ما را ندارند."

اویندار جیهان گریلای یژا ستار که از چند روز پیش در مقاومت هفتانین جای گرفته است می‌گوید؛ هفتانین با زیبایی و شادابی خود تأثیر شگرفی را بر او باقی گذاشته است.

اویندار می‌گوید که نیروهای گریلا در مقابل حملات اشغالگرانه رژیم ترک که از ١۶ ژوئن به منطقه هفتانین آغاز شده‌اند مقدمات جنگ را فراهم کرده‌اند و در این راستا وی در تپه‌ی شهید جودی در مناطق ششدارا در کارزار جنگ هفتانین جای گرفته است.

اویندار در ادامه می‌افزاید که نیروهای گریلا در منطقه ششدارا با حملات خود به اشغالگران به تمامی جبهه روحیه می‌بخشد. به گفته‌ی وی نیروهای گریلا با روحیه‌ای فدایی بر اشغالگران حمله‌ور شده و ضربات مرگباری را بر نظامیان ترک وارد کرده‌اند.

این گریلای یژا ستار به نقش گریلاهای زن در جنگ هفتانین اشاره کرده و می‌گوید: گریلاهای زن در این جنگ با عزم، اراده و جسارت نقش تعیین کننده‌ای را بر عهده گرفته‌اند و در نبردهای روزهای گذشته در ششدارا و تپه شهید جودی شاهد این واقعیت بودیم.

جیهان افزود:"می‌توان به عنوان نمونه از رفیق زریان سخن گفت. رفیق زریان زمانی که به دشمن حمله کرده بود به آنان می‌گوید:«شما نمی‌توانید پا در این خاک بگذارید مگر اینکه از روی جنازه من رد شوید». رفقای زیادی همچون رفیق زریان جان خود را فدای آزادی کردند. با این هدف که دشمن هیچ گاه نمی‌تواند میهن ما را اشغال کند."

اویندار سپس افزود:"هر کدام از رفقا با طی کردن دوره‌های آموزش حرفه‌ای، با اراده خود و با روحیه‌ای فدایی بر اشغالگران می‌تازند. از هر لحاظ خود را برای این جنگ مهیا کرده‌ایم. نه در اینجا و در نه هیچ جای دیگر دشمن نخواهد توانست به پیروزی دست یابد. شاید تکنولوژی دشمن را در اختیار نداشته باشیم اما دشمن نیز فاقد اراده، اعتماد به نفس و جسارت ماست."

گریلا اویندار جیهان در پایان گفت که شاید این جنگ به درازا بکشد، گریلاها خود را برای آن مهیا کرده‌اند و هفتانین با مقاومت، با روحیه مقاومت به پیروزی دست می‌یابد. اشغالگران ترک به آمال خود دست نمی‌یابند. «هفتانین به مبنای انقلاب باشور مبدل می‌شود».