تکمیلی | "ایزدیان فاقد خوددفاعی و خودمدیریتی قادر به حفظ موجودیت خویش نخواهند بود"

ک.ج.ک: ایزدی‌های شنگال باید تجارب بزرگی را از فرمان ٧۴ کسب کرده باشند، باید اذعان داشته باشند که بدون خوددفاعی و خودمدیریتی قادر به حفظ موجودیت خود نخواهند بود، بدون خودمدیریتی و خوددفاعی محال است که در خصوص آینده خویش سخن گویند.

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) ب مناسبت سالروز ٧۴مین فرمان (قتلعام) ایزدی‌ها از سوی تبهکاران داعش بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرد:"فرمان ٧۴ به شیو‌ه‌ای آشکار اثبات کرد که ایزدی‌های نیازمند خودمدیریتی و خوددفاعی هستند و تنها راه تداوم موجودیت ایزدی‌ها همین راه است. اگر در زمان حمله داعش به شنگال ایزدی‌ها دارای حق خوددفاعی می‌بودند به شیوه‌ای فدایی از ایزیدخان صیانت به عمل آورده و داعش را از حمله پشیمان می‌کردند."

در ادامه بیانیه ک.ج.ک آمده است:

"داعشی‌های قاتلی که نه تنها در خاورمیانه، بلکه در سرتاسر جهان به بشریت حمله‌ور شدند و چنان ظلمی را بر بشریت روا داشتند که در تاریخ بی‌سابقه بود، بزرگترین حمله‌ را به مظلوم‌ترین خلق جهان یعنی کوردهای ایزدی انجام دادند. با فرمان ٧۴ درصدد برآمدند که به موجودیت ایزدی‌ها در تاریخ پایان دهند. با اعتقاد به زندگی دمکراتیک و آزاد که همراه با خشم‌مان شعله‌ور می‌شود یکبار دیگر سوگند یاد می‌کنیم که کوردستان آزاد و خاورمیانه دمکراتیک را بنیان نهیم، تا کوردهای ایزدی بتوانند با آیین و فرهنگ خویش به زندگی آزاد و دمکراتیک دست یابند، ایزیدخان با خوددفاعی و خودمدیریتی که آرزوی مام زکی شنگالی، بریوان شنگالی و زردشت شنگالی بود قطعا به ثمر می‌نشیند.

با ادای احترام به مام زکی شنگالی، بریوان شنگالی و زردشت شنگالی یاد و خاطره تمامی شهیدان را گرامی می‌داریم، زنان ایزدی که به منظور در هم شکستن اراده خلق کوردستان و حاکمیت بر خاورمیانه از سوی تبهکاران داعش ربوده شدند، حاکمیت آ.ک.پ که داعش را به حمله به شنگال واداشت، همانا سوگند ما برای انتقام و اراده ما برای آزادی می‌باشند. زیرا ایزدی‌ها همچون امانت رهبر آپو به ما واگذار شده‌اند و از اینرو ما قطعا به وظایف خویش در قبال ایزدی‌ها برای تحقق زندگی آزاد و دمکراتیک با صرف هر هزینه‌ای عمل می‌کنیم. با این فکر که تا آزادی ایزدی‌ها محقق نشود کوردستان آزاد و دمکراتیک میسر نمی‌شود، همیشه یکی از جبهه‌های مبارزه ما مبارزه برای بنیان نهادن ایزیدخان اراده‌مند و خودگردان خواهد بود.

گریلا از شنگال محافظت کردند و اجازه ندادند که ایزدی‌ها به تمامی قتلعام شوند

در زمان حمله داعش به شنگال نه ارتش عراق و نه نیروهای پیشمرگ از ایزدی‌ها و شنگال دفاع نکردند. تنها ١٢ گریلا بسان قهرمانی درویش عفدی به از شنگال صیانت به عمل آوردند و اجازه ندادند که ایزدی‌ها به تمامی قتلعام شوند. نیروهای گریلا اینچنین تمامی بشریت را از گناه قتلعامی بزرگ نجات دادند. تمامی نیروهای بین‌المللی و در رأس آنها ارتش عراق و پیشمرگه‌های پ.د.ک لازم است که در رابطه با نقش نیروهای گریلا در نجات خلق ایزدی ادای دین نمایند.

فرمان ٧۴ به وضوح نشان داده است که ایزدی‌ها نیازمند خودمدیریتی و خوددفاعی هستند و و تنها راه تداوم موجودیت ایزدی‌ها همین راه است. اگر در زمان حمله داعش به شنگال ایزدی‌ها دارای حق خوددفاعی می‌بودند به شیوه‌ای فدایی از ایزیدخان صیانت به عمل آورده و داعش را از حمله پشیمان می‌کردند. آنچه ١٢ گریلای فدایی انجام دادند قطعا از سوی هزاران جوان ایزدی انجام می‌شد.  نیروهای نظامی موجود در اطراف و مرکز شنگال اما جوانان ایزدی را درک نکردند و بدون اینکه مقاومت کنند ایزدخان را تنها گذاشتند. ایزیدخان برای ایزدی‌ها مسئله مرگ و زندگیست، در صورت وجود نیروهای خوددفاعی ایزدیان بزرگترین و باشکوه‌ترین مقاومت تاریخ بشریت در این منطقه علیه داعش رقم می‌خورد. این واقعیت خودگرانی و خوددفاعی ایزدی‌ها را ضروری می‌گرداند. برای اینکه ایزدی‌ها یکبار دیگر با فرمان مواجه نشوند باید به خودگردانی و خوددفاعی دست یابند.

کورد باید از خودگردانی ایزدی‌ها حمایت کنند

نه تنها ایزدی‌ها بلکه باید تمامی کوردها، نیروهای سیاسی، روشنفکران و هنرمندان، تمامی بشریت و نیروهای سیاسی مسئولیت‌پذیر نیز لازم است خودگردانی ایزدی‌ها را بپذیرند. عراق و پ.د.ک به سبب اینکه به دفاع از ایزدی‌ها نپرداختند در رأس نیروهایی قرار دارند که باید از خودگردانی ایزدی‌ها حمایت کنند.

شنگال برای اینکه به سرزمینی آباد و نیرومند مبدل شود، ایزدیان باید از خویش صیانت به عمل آورند. آیین ایزدی از این سرزمین برخواسته و موجودیت خود را تنها در این سرزمین می‌تواند ادامه دهد. خاک شنگال، دشت و کوهستان‌های آن، باغات و پرندگان و قبرستان‌های آن بخش‌های جدایی ناپذیر زندگی، آیین و فرهنگ ایزدیان می‌باشند. تا زمانی که شنگال به موطن و خاک و میهن مبدل نگردد، ایزدی‌ها نه در اروپا، نه در روسیه و نه در هیچ جای دیگر جهان نمی‌توانند زندگی معنی‌داری داشته باشند. هر گُل در خاک خود می‌تواند به ثمر نشسته و واقعیت خویش را جلوه‌گر سازد. هر گُل در خاک، موطن و میهن خویش می‌تواند به زیبایی دست یابد، این مهم برای تمامی فرهنگ‌ها و آیین صادق است. به همین سبب کوردها برای مفهوم فرهنگ از «چاند» استفاده کرده‌اند.

 ایزدی‌ها در اروپا، روسیه و در موطن اصلی خود در شنگال حضور دارند، از اینرو ایزدیان همچنان به موجودیت خویش ادامه می‌دهند و موظفند که برای تداوم حیات ایزدیخان شنگال را به موطن خود بدانند و به میهن‌ خویش بازگردند. احترام به آیین، به نیاکان و پدران و مادران این است.

بازگشت آنانی که در فرمان ٧۴ شنگال را ترک کردند واجد اهمیت فراوانی است. زندگی در کمپ‌ها مرگ‌آور است. زندگی در شنگال حتی به زعم مسائل و کاستی‌ها ارزشمند و روحیه‌بخش است. بازگشت از کمپ‌ها به شنگال به معنی دوری جستن از مرگ و رفتن به سوی زندگی است. اینچنین ایزدی‌ها با هویت خویش، با آیین خویش و فرهنگ خویش زندگی تازه‌ای را بنیان گذارند. از این لحاظ تمامی ایزدی‌ها در چهارسوی جهان موظف و مدیون هستند که به موطن خویش بازگردند، از همدیگر حمایت به عمل آورند. ایزدی‌ها می‌توانند از بسیاری از نیازها چشم‌پوشی کنند و ایزدی‌های شنگال نباید خود را محتاج هیچ کسی بدانند. بویژه خلق ایزدی‌ ما در اروپا باید تمامی فرصت‌ها را برای آبادانی شنگال صرف کنند. همراه با حمایت معنوی لازم است که بخشی مهم از توان مادی خود را به شنگال اختصاص دهند. ایزدیان تنها در اینگونه می‌توانند خود را ایزدی نامیده و اینچنین به زندگی معنی‌دار دست یابند.

ایزدیان باید به جامعه آزاد مبدل شده و خودمدیریتی خود را تأسیس کنند

ایزدی‌های شنگال باید از فرمان ٧۴ تجربه کسب کرده باشند. ایزدیان فاقد خوددفاعی و خودمدیریتی قادر به حفظ موجودیت خویش نخواهند بود. بدون سیستم خودمدیریتی و خوددفاعی محال است ایزدی‌ها در خصوص آینده خود سخن گویند. پس از چند نسل دیگر از میان خواهند رفت. باید به این واقعیت تلخ توجه کنند. از اینرو باید به جامعه‌ای سازماندهی شده مبدل شوند؛ تمامی جوانان باید در نیروهای خوددفاعی جای گیرند. این‌ها وظایف اساسی پیش ‌روی ایزدیان است. این وظایف را با با پول نمی‌توان به انجام رساند. همچنانکه ایزدی با پول و وعده و وعید میسر نمی‌شود، خودمدیریتی و خوددفاعی تنها با اراده خویش به نتیجه می‌رسند. بدون شک دستیابی به خودمدیریتی و خوددفاعی مستلزم رنج، مبارزه و صرف هزینه‌ است. برای جامعه‌ای که ٧۴ فرمان را پشت‌سر گذاشته است زندگی آزاد و دمکراتیک نه چندان آسان است. تنها زمانی که خوددفاعی و خودگردانی شکل گیرد آینده ایزدیان ضمانت خواهد شد و یکبار دیگر قربانی فرمان‌های تازه‌ای نمی‌شوند.

در هفتمین سال ٧۴مین فرمان، تمامی ایزدی‌ها را فرامی‌خوانیم تا خودگردانی مد نظر مام زکی شنگالی و خوددفاعی مد نظر زردشت شنگالی را که با رنج بسیاری فراهم کرده بودند نیرومند نموده و برای ارتقای آن متحد شوند. از جامعه بشری، سازمان‌های دمکراتیک و تمامی نیروهای سیاسی بین‌المللی درخواست می‌کنیم که به وظایف خویش در قبال ایجاد خودگردانی و خوددفاعی [ایزدی‌های شنگال] عمل کنند."