بازگشت ٩١٣ خانواده به شنگال در ماه ژوئن

کمیسیون استقبال از آوارگان شنگال در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ماه ژوئن ٩١٣ خانواده به زادگاه خویش بازگشته‌اند.

به رغم حملات اشغالگر ترک به منطقه شنگال، اما بازگشت شنگالیان به زادگاه خود ادامه دارد.

اداره خودمدیریتی دمکراتیک شنگال در روز ١۵ مه ٢٠٢٠ برای استقبال از آوارگان شنگال کمیسیونی را تشکیل داد.

کمیسیون گزارشی را در رابطه با فعالیت‌های خود در ماه گذشته میلادی (ژوئن) منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که کمیسیون مذکور متشکل از اعضای نهادهای خودمدیریتی و امنیتی شنگال است و فعالیت وی در چهارچوب استقبال از آوارگان، تدارک نیازهای آنان و ترغیب به بازگشت است.

همچنین به سبب عدم توانایی آوارگان، این کمیسیون با خودروهای متعلق به شهرداری شنگال اثاثیه آوارگان را منتقل کرده و منازل آنان را تمیز کرده‌اند.

بنابر گزارش کمیسیون استقبال از آوارگان شنگال در ماه ژوئن ٩١٣ خانواده که در کمپ‌های باشور کوردستان بسر می‌بردند به منازل خود برگشته‌اند و بازگشت آوارگان دیگر نیز ادامه دارد.

کمیسیون در پایان گزارش خود از شنگالی‌های سرگردان در کمپ‌ها خواسته است که به زادگاه خود بازگردند و از موطن خود صیانت به عمل آورند.