بیانیه حزب کارگران کوردستان در رابطه با اولف پالمه: تصمیم گرفتیم که در آن مشارکت کنیم

 کمیته دیپلماسی حزب کارگران کوردستان در رابطه با پرونده تحقیق قتل اولف پالمه، نخست وزیر پیشین دولت سوئد، بیانیه‌ای را صادر کرد و اظهار داشت: ما تصمیم گرفته‌ایم که وارد این روند شده و رویداد را مستقیما پیگیری کنیم.

کمیته دیپلماسی حزب کارگران کوردستان در رابطه با بستن پرونده قتل اولف پالمه و دست زدن به چنین تصمیمی بعد از ۳۴ سال بیانیه‌ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که بستن پرونده تحقیق نخست وزیر پیشین سوئد اولف پالمه که در ۲۸ فوریه ۱۹۸۶ به قتل رسید، برای جنبشمان و خلقمان رویدادی مهم تلقی می‌شود. اما چون جنبش ما و خلقمان به این قتل متهم شده است، و چون این اتهام به شیوه‌ای درست تصحیح نشده است،  از نظر ما قابل قبول نیست. زیرا در رابطه با این رویداد، جنبشمان حزب کارگران کوردستان به نمایندگی از خلق کورد متهم شناخته شده و مورد پیگرد قرار گرفته است. بعد از آنکه رویدادی با چنین اهمیتی خاتمه یافت، نه از پ.ک.ک و نه از خلق کورد عذرخواهی نشد، و نه علیه تروریزه کردن پ.ک.ک یا به دلیل اتهامات منتسب به پ.ک.ک، دولت سوئد قدمی مثبت برداشت. به نمایندگی از حزب کارگران کوردستان، به دلیل انتظار برای دست زدن به چنین اقدامی، ما صرفا تماشاگر بحثها و گفتگوها بوده‌ایم و منتظر مانده‌ایم تا عدالت تحقق یابد. به همین دلیل ما مستقیما وارد این عمل نشدیم. اما به این دلیل که بحث و گفتگوها از چارچوب خارج شده و بیعدالتی ۳۴ ساله‌ای علیه ما و خلقمان به دلیل رویداد قتل تحمیل شده است، و این بیعدالتی جبران نشده است، ما تصمیم گرفته این که مستقیما وارد عمل شده و آن را پیگیری کنیم.

انتساب جرم، سیاه‌نمایی و تحت پیگرد قرار دادن کوردها و جنبش آزادی کورد، پ.ک.ک که ۳۴ سال است ادامه دارد، رویدادی معمولی نیست که مایه قبول و پذیرفتنی باشد و بر آن مهر سکوت زده شود. به دلیل دلیل آنکه معلوم شده است این اتهامات واهی و بی‌پایه بوده‌اند، تا زمانیکه از خلق کورد عذرخواهی نشود، تا زمانیکه دولت سوئد و اتحادیه اروپا اتهام ترور را به پ.ک.ک خاتمه ندهند، تا زمانیکه پ.ک.ک از لیست سازمانهای تروریستی خارج نگردد، به نمایندگی از سوی حزب کارگران کوردستان، از بعد سیاسی ما این پرونده را پیگیری می‌کنیم. بدون تردید لازم است خلق سوئد نیز نپذیرند که پرونده این قتل را ببندند. این اقدام حتی تلاشی برای بیعدالتی و کنار گذاشتن آنان نیز قلمداد می‌شود.

مسئولیت قتل را بر گردن کوردها گذاشتند که اولف پالمه خود آنها را دوست می‌داشت

کمیته دیپلماسی حزب کارگران کوردستان خاطرنشان ساخت که خلق کورد نیز مانند تمامی خلق‌های فرودست، پالمه را به عنوان رهبری دوستدار فرودستان که آغوش خود را برای کوردها باز کرده بود و آن‌ها را مورد حفاظت قرار می‌داد، مشاهده می‌نمود. در این بیانیه آمده است که همانگونه که رهبر ما، عبدالله اوجالان سال ۱۹۹۶ در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: پالمه گفت از من می‌خواهند که در مقابل پ.ک.ک اعمال فشار کنم، چرا باید علیه پ.ک.ک فشار وارد کرد؟ مردی این چنین وارسته و گرانقدر بود. پالمه نخست وزیری بود که زمانی که ترکیه با کودتای نظامی ۱۲ سپتامیر ۱۹۸۰ به یک شکنجه‌گاه تبدیل شد، در رابطه با کوردها، از کمیسیون حقوق بشر اروپا انتقاد کرده بود. زمانیکه اولف پالمه سال ۱۹۸۲ بار دیگر به نخست وزیری سوئد برگزیده شد، کوردها اعلام کردند که یک حامی و محافظ کورد بار دیگر به نخست وزیری برگزیده شده است. رهبری که کوردها او را اینگونه می‌شناختند و در عرصه بین‌المللی از حقوق کورد با شدت دفاع می‌کرد، چرا باید از سوی پ.ک.ک و کورد مورد حمله قرار بگیرد؟ اما قتل او را به  خلق کورد نسبت دادند در حالیکه پالمه بسیار آنان را دوست می‌داشت.

در بیانیه خاطرنشان شده است که در ۳ مارس ۱۹۸۶ جنبش آن‌ها، پ.ک.ک بیانیه‌ای را منتشر نموده است که قتل پالمه را در همان زمان به عنوان توطئه‌ای بین‌المللی معرفی کرده‌اند.

بستن این پرونده مایه‌ی پذیرش نیست

در این بیانیه آمده است که علیرغم آنکه موضع ما در رابطه با قتل وی اینچنین شفاف بوده است، تلاش شد تا این قتل را بر گردن ما بگذارند و مبارزه آزادیخواهانه و حق‌طلبانه خلقمان را مجرمانه بپندارند. این امر نیز ناشی از اقدامات یکی از دستگاه‌های دولت ترک بود و سازمان‌های اطلاعاتی غربی در این اقدام مشارکت داشتند. تا زمانیکه این بخش از این رویداد مشخص نشود و متهم اصلی تروری که به کورد‌ها نسبت داده شد شناخته نشود و اتهام این ترور به طور رسمی از کورد برداشته نشود، مایه پذیرش نیست که این پرونده از سوی مقامات سوئدی بسته شود.

ما این پرونده را پیگیری می‌کنیم

کمیته دیپلماسی حزب کارگران کوردستان خاطرنشان ساخت که ما منتظریم؛ اقدامات و گام‌های حقوقی برداشته شوند و نوع برخوردهایی که با پ.ک.ک شده است تصحیح شوند. ما از این به بعد این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

به نمایندگی از حزب کارگران کوردستان، ما قتل اولف پالمه را بار دیگر محکوم کرده و از تمامی مقامات سوئدی درخواست می‌کنیم که واقعیات این پرونده را آشکار کنند. ما آماده هستیم که برای روشن کردن ابعاد قتل رهبر و دوست خلق کورد و فرودستان، تلاش کنیم. ما در این رابطه فعالیت داشته و تا زمانیکه ابعاد این رویداد آشکار نشود، مبارزه خود را ادامه می‌دهیم.