بیانیه‌ی کنگره جامعه دمکراتیک: دولت ترکیه به جنایت علیه اوجالان پایان دهد

​​​​​​​کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک (ک.ج.د) زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راگرامی داشت و خواستار پایان فوری حصرشد.

در بیانیه‌ی کنگره جامعه دمکراتیک به حصر اوجالان اشاره شد و آمده است: "حصر شدت گرفته است و با توافق کامل میان دولت‌ها و سیستم سرمایه‌داری انجام می‌شود."

همچنین اشاره شده است که عبدالله اوجالان در روستای روحا در ۴ آوریل ۱۹۴۹ در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده است. وی به یکی از بزرگترین نمایندگان آشتی، برادر و دمکراسی تبدیل شد.

در ادامه آمده است، رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از ابتدا برای پیشرفت بشریت، به طور مداوم در تلاش بوده است و در تلاش‌های سیاسیش تاریخ مردسالاری را مورد انتقاد قرار داده و برای آنکه برای مسئله‌ی کورد به راه‌حلی بدل شود با موضع‌گیری سیاسی، اخلاقی به زندگی خود ادامه داده و علی رغم آنکه ۲۲ سال است در زندان امرالی به شدت منزوی شده است، اما هرگز از موضع خود عقب‌نشینی نکرده است.

در پایان بیانیه ی ک.ج.د از حکومت ترکیه خواسته شده است در چنین شرایطی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده است و به تهدیدی برای همه‌ی جهان تبدیل شده است، به این جنایت ضد بشری پایان دهد و حصر اوجالان را پایان دهد و اجازه دهند تا اوجالان با خانواده و وکلایش دیدار کند.

ک.ج.د هم‌زمان برای آنکه دولت ترکیه به حصر اوجالان پایان دهد، از افکار عمومی دمکراتیک و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا با حساسیت و مسئولیت با این مسئله برخورد کنند.