تحویل شهروند باکور کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران به دولت ترکیه

یک شهروند کورد تبعه‌ی ترکیه پس از ده ماه بازداشت و شکنجه در اداره‌ی اطلاعات شهر سنه سرانجام توسط رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی به رژیم اشغالگر ترکیه تحویل داده شد.

به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان یک شهروند کورد تبعه‌ی ترکیه با نام «نسرین مالغاچ» در اوایل دیماه امسال توسط جمهوری اسلامی به دولت ترکیه تحویل داده شده است.

خانم نسرین مالغاچ در اسفند ماه گذشته توسط نیروهای اطلاعات سنه با اتهام «عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزسیون» بازداشت شده و ١٠ ماه گذشته در بازداشتگاه اطلاعات سنه و کانون اصلاح و تربیت تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته است.

این شهروند کورد تنها ۱۹ سال داشته و در هنگام تحویل وی به رژیم ترکیه در مرز بازرگان آثار شکنجه بر بدن وی مشهود بوده است.

به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان، این شهروند برای گرفتن اعتراف اجباری به شدت تحت فشار بوده و مورد شکنجه قرار گرفته است و حتی بارها تهدید به تجاوز شده است. وی پس از آنکه در شهریور ماه به کانون اصلاح و تربیت سنه منتقل شده بود اقدام به خودکشی کرده بود که با دخالت سایر زندانیان موفق به این کار نشده بود.

بازجویان تماس وی با خانواده‌اش را منوط به اعتراف تلویزیونی کرده بودند و وی توانسته بود چند بار در حضور بازجویانش با آی دی اینستاگرام Ali_Ararat2001 با خانواده‌ی خود تماس تصویری برقرار کرده و از آنها خواسته بود برای پیگیری پرونده‌اش به سنه بروند.

نسرین مالغاچ پس از آنکه به رژیم ترکیه تحویل داده شد به شهر بایزید در باکور کوردستان و سپس به زندان شهر مردین منتقل شد.