تعطیلی کارگاههای کلاش بافی در مریوان

افزایش قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده‌ی کلاش، پایین بودن دستمزد بافنده‌ها و کاهش تقاضا از دلایل تعطیلی کارگاههای کلاش می‌باشند

   مریوان به عنوان پایتخت کلاش جهان شناخته میشود. تعداد زیادی در این شهر و در مناطقی از هورامان به کلاش بافی مشغول هستند و علاوه بر مصرف داخلی به صادرات آن نیز میپردازند.

   در مجموع ۳۰ هزار تن در استانهای سنه و کرماشان به کلاش بافی مشغولند و از این راه امرار معاش می‌کنند.

   اما طی یک سال اخیر تعداد زیادی از کارگاههای کلاش بافی در مریوان تعطیل شده‌اند و استادکاران کلاش باف به شغلهای دیگر روی آورده‌اند.

   یکی از دلایل اصلی تعطیلی این کارگاهها گران شدن مواد اولیه لست که سبب میشود قیمت تمام شده‌ی کلاش افزایش یافته و تقاضا برای آن کاهش ‌یابد.

   همچنین پایین بودن دستمزد بافنده‌ها آنها را مجبور می‌کند تا از این کار دست کشیده و به شغلهای دیگر روی آورند.

   از مجموع ۳۰ هزار تنی که به کلاش بافی مشغولند تنها ۱۱۰۰ نفر بیمه هستند.

   تاکنون بخش دولتی در راستای یاری رساندن و یا سازماندهی این کارگاهها هیچ اقدامی نکرده و نظاره‌گر تعطیلی یک به یک آنها میباشد.