"تقویت گریلا تقویت اراده، آزادی، هویت، فرهنگ، اجتماعی شدن و تضمین آینده خلق کورد است" [بخش سوم و پایانی]

... تحت عنوان کورد و کوردستان هر آنچه را موجود است از میان بر می‌دارند. به همین دلیل باید هر انسان کوردی از اراده، هویت، زبان، فرهنگ، کرامت و شرافت خود، آینده خود و آزادی خود صیانت و حمایت به عمل آورد ...

   جمیل باییک ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان: جنگ رژیم آ.ک.پ/ م.ه.پ علیه خلق کورد، تهدیدها و حملات در شمال و شرق سوریه، حملات اشغالگری در جنوب کوردستان و مقاومت خلق علیه این حملات را در گفتگویی با خبرگزاری فرات تحلیل کرد.

— مناطق حفاظتی مدیا یکی از مناطقی است که حاکمیت آ.ک.پ/ م.ه.پ به آن حمله می‌کند. شما حملات علیه جنوب کوردستان را در سطح منطقه‌ای چگونه تحلیل میکنید؟ علیه این حملات اشغالگرانه، موقعیت نیروهای جنوب کوردستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

   باییک: همانگونه که پیش از این گفتم حاکمیت فاشیست، قاتل و اشغالگری تنها جنوب کوردستان را هدف خود قرار نداده است. بلکه تمامی بخشهای کوردستان را هدف قرار داده است. اگر امروز به حمله علیه جنوب کوردستان دست می‌زند، در جنوب کوردستان در بسیاری از مناطق استقرار می‌یابد، بدین منظور است. زیرا هدف ترکیه اینست که بار دیگر کوردستان را که زمانی تحت کنترل عثمانی بود، به خود ملحق نماید. و چنین امری را حق خود قلمداد می‌کند. اگر امروزه در جنوب کوردستان مناطق حفاظتی مدیا مورد حمله قرار میگیرند، هم به جنوب کوردستان حمله می‌نماید و هم بدین منظور است. تلاش دارند تا تمامی جنوب کوردستان را تحت کنترل خود داشته باشند. گریلاهای حزب کارگران کوردستان در مقابل آن مانعی به شمار می‌روند. زیرا گریلاهای پ.ک.ک حافظ خاک جنوب کوردستان هستند. دستاوردهای خلقمان را در جنوب حفاظت می‌کنند. در مقابل ترکیه نیز خواهان دستیابی به خاک جنوب کوردستان است. به منظور دستیابی به این هدف، ناچار است وارد مناطقی حفاظتی مدیا شوند. در آنصورت است که می‌توانند جنوب کوردستان را در ید کنترل داشته باشند. اگر به مناطق مدیا حمله‌ای صورت پذیرد و به نیروهای گریلا حمله می‌نمایند، ناشی از این مسئله است. زیرا گریلاهای پ.ک.ک صرفا نیروهای حافظ شمال کوردستان نیستند. بلکه برای تمامی خلق کورد هستند. خلقمان در جنوب کوردستان نیز این مسئله را با چشمان خود دیده است، زمانیکه داعش به جنوب کوردستان حمله کرد، زمانیکه جنوب کوردستان در معرض تهدیدی بزرگ واقع شد، این نیروهای گریلا بودند که سریعتر از همه به حمایت از جنوب کوردستان پرداخته و علیه داعش موضع گرفتند. خلقمان در جنوب کوردستان به نیکی بر این امر واقف است. گریلا نیروی دمکراسی و آزادی خلق کورد است. نیروی اجتماعی شدن، اراده، هویت، فرهنگ و حیات کورد است. خلق کورد رفه رفته این واقعیت را بیشتر درک می‌کند. به همین دلیل است که دولت اشغالگر ترک نیروهای گریلا را هدف خود قرار می‌دهد.

   اکنون احزاب جنوب کوردستان و خصوصا احزاب حاکم در مقابل اشغالگری ترکیه موضعی ندارند. تا به امروز خلق ما نشنیده است که علیه اشغالگری ترکیه موضع گرفته باشند. هیچ بیانیه‌ای را از آنان شاهد نبوده است. به رغم این سطح وسیع از پیگری سیاستهای وحشیانه دولت ترک در روژآوا، جنوب و شمال کوردستان،  گویا هیچ اتفاقی روی نداده است و سکوت پیشه کرده‌اند. همه این موضع را می‌بینند. در زبان سیاسی این به یک معناست: زمانی که با اشغالگری همراه نباشید، با سیاست آنان نیز که علیه کردها تحمیل می‌شود، همراه نخواهید شد. نمی‌توان گفت ترکیه بسیار قدرتمند است؛ اما این درست نیست که مرتبا بگویند ما از ترکیه می‌ترسیم، ما نمی‌توانیم در مقابل ترکیه موضع بگیریم؛ منافع ما اینگونه می‌خواهد. این مسئله درست نیست. منافع آنها، منافع خلق کورد است، زیرا تحت عنوان کورد سیاست‌ورزی می‌کنند. سیاستی را که ترکیه بر کوردها اعمال می‌نماید، هیچ ارتباطی با منافع خلق کورد ندارد. زیرا که نیت آنان نابودی خلق کورد است. کسانی که تحت عنوان کورد سیاست می‌نمایند، باید در مقابل چنین سیاستی موضع بگیرند. و زمانیکه در مقابل چنین سیاستی موضع نگیرند؛ در سیاست این به چه معنا است؟ در حالیکه این سیاست را می‌پذیرد، درست و واقعی می‌پندارد، آن را اشتباه نمی‌بیند. این مسئله به این احزاب خدمتی نمی‌کند، آسیب فراوانی را به این احزاب می‌زند. زیرا در میان خلق کورد واقعیت آنها درک می‌گردد که این احزاب نمایندگی خلق کورد را بر عهده ندارند. با سیاست‌های خود در راستای نسل‌کشی کوردها قرار گرفته‌اند و این مسئله آسیبهای فراوانی را متوجه انها می‌نماید. من براین باورم که این احزاب نیز متوجه این مسئله هستند و باید خود را از این سیاست دور نمایند. ما علیه ارتباط انان با یکدیگر نیستیم. آنها در تداوم ارتباطات خود مستقل و آزاد هستند. اما زمانیکه مناسبات خود را ادامه می‌دهند، باید علیه سیاستهای نسل‌کشی دولت ترک در مقابل کوردها موضع بگیرند. در آنصورت است که در میان خلق کورد نیز جایگاه شایسته‌ای را کسب خواهند کرد. به خلق کورد نیازمندند. اگر از خلق کورد نیز حمایتی می‌گیرند، می‌توانند با قدرت علیه بسیاری از مسائل موضع بگیرند. در این نقطه، مسئله اساسی خلقمان در باشور، خود خلق است. خلق جنوب کوردستان بسیار قهرمان است، سالیان درازی را علیه صدام حسین دست به مبارزه زده است، شهدا و قربانیان فراوانی داده است، بسیاری از روستاهای آنان بارها تخریب شده است، گرسنگی، مرگ وشکنجه را بخود دیده است. اما هیچگاه دست از میهن دوستی خود و سرزمین خود برنداشته است.

   همواره  در مقابل اشغالگری و نسل‌کشی ایستادگی کرده است، از خود دفاع نموده و رنجهای بیشماری را متحمل شده‌اند. از همین رو دستاوردهایی داشته‌اند. همانگونه که پیش از این در مقابل اشغالگری عراقیها ایستادگی نمود، امروز نیز لازم است که علیه اشغالگری ترکیه ایستادگی نماید. زیرا امروزه نیز اشغالگری ترکیه همانند اشغالگری عراق، کوردها را تهدید می‌کند.  تلاش دارند تا تمامی دستاوردهای خلق کورد را از دست آنها بگیرند. تلاش دارند کوردها را به بردگی بگیرند. خلق جنوب کوردستان نمی‌تواند این مسئله را بپذیرد. خلق جنوب کوردستان هر اندازه که ملیت کورد، اتحاد کوردها را تقویت نماید، علیه اشغالگری ترکیه  مقاومت نماید، آنزمان است که می‌توانند این دستاوردها را خفظ نمایند. اکنون در جنوب کوردستان این تفکر ملی رفته رفته تقویت می‌گردد. و این مسئله است که در راستای منافع جنوب کوردستان و تمامی ملت کورد نیز قرار می‌گیرد. به همین دلیل روشنفکران کوردستان، نویسندگان، هنرمندان، آکادمیسینها، مسئولان اطلاع رسانی، از طریق نوشته، یا صدا و تصویر، لازم است که نقش خود را ایفا نمایند. وظیفه دارند که واقعیات را به خلقمان در جنوب کوردستان اطلاع دهند. اگر وظایف خود را بر جای بیاورند، می‌توانند در این روند تاریخی قرار گیرند. امروز همان روز است، لازم است علیه اشغالگری ترکها سکوت پیشه نکنند. خلق خود را بر این زمینه هوشیاری بخشیده، آموزش داده و در این چارچوب خلق را به عمل وادارید. خلق جنوب کوردستان خود آمادگی دارد. نمی‌توانند اشغالگری ترکیه را بپذیرد. احزاب جنوب کوردستان به عنوان سیاستمدار می‌توانند همچنان سکوت نمایند، اما خلق در جنوب کوردستان براین مسائل واقف بوده و از تجربه و نیروی کافی برای مقابله با آن برخوردار است. براین باورم که خلقمان در جنوب کوردستان از خود صیانت و دفاع می‌نماید، علیه اشغالگری ترکیه ایستادگی می‌کند، با برادارن خود در باکور، با نیروی گریلا جایگاه و موقعیت خود را بیش از پیش تقویت می‌نماید.

— با تمامی این موارد، جنگ ویژه و حاکمیت فاشیستی در روزهای اخیر، گریلاهای آزادی کوردستان در شرایط دشواری به سر می‌برند. هم در باکور و هم در باشور ضربات سنگینی را به ارتش فاشیست ترک و همکاران انها وارد کردند. خصوصا در جولمرگ، مردین و آمد حملات تاثیرگذاری به شمار می‌رفتند. این مقاومت و کارزار کنونی گریلا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

   باییک: می‌خواهم خلقمان واقعیتی را بدرستی درک کند. در ترکیه امروزه مشاهده می‌شود که رهبر آپو، پ.ک.ک، وجود گریلاهای جنبش کورد تعیین کننده هستند. و بدون رهبر آپو، بدون حضور پ.ک.ک و بدون حضور گریلاهای جنبش آزادی کورد هیچ مشکلی در ترکیه حل نخواهد شد. هر کس که براین باور است خارج از رهبر آپو، پ.ک.ک، گریلاهای جنبش آزادی، مسئله کورد حل و فصل خواهد شد، خود را فریب می‌دهد، خلقمان را فریب می‌دهد، در راستای خدمت به فاشیسم، نسل کشی دولت ترک قرار خواهد گرفت. خلقمان تا به امروز هر دستاوردی که داشته باشد، با حضور رهبر آپو، پ.ک.ک، با حضور گریلاها، با شهدای قهرمان بوده است. بعد از این نیز بدینگونه خواهد بود. بدون آنها نمی‌تواند هرگز دستاوردی داشته باشد. اگر امروزه سیاست کوردها در عرصه سیاسی پیشرفت کرده است، در نتیجه مقاومت رهبر آپو، پ.ک.ک و نیروهای گریلا است. تمامی ارزشها از این طریق خلق شده‌اند. تمامی دستاوردها از این طریق کسب شده‌اند. اگر امروزه دشمن علیه رهبر آپو، پ.ک.ک، گریلا سیاستهای تصفیه و نابودی را اعمال می‌کنند بدین دلیل است که در مقابل مقاومت کوردها قرار گرفته و خواستار ریشه‌کنی کوردها هستند. تلاش داشتند تمامی کوردها را از ریشه بردارند. اما رهبر آپو، پ.ک.ک، گریلاها اجازه چنین امری را نداده‌اند. کوردها را بار دیگر  به هر نحو ممکن حیاتی دوباره بخشیدند. اکنون نیز می‌خواهتد کوردها را ریشه‌کن کنند. به منظور از میان برداشتن کوردها نیز به حمله علیه رهبر اپو، پ.ک.ک و گریلا دست می‌زنند. لازم است کوردها این مسئله را به خوبی درک کنند. کسانی که امروزه سیاست ورزی می‌کنند، در نتیجه مبارزات رهبر آپو، پ.ک.ک و گریلا بوده است. باید خلقمان به خوبی بر این نکته واقف باشد.

   اکنونی برخی از نیروهای خارجی و سیاستمدارن ترکیه، دولت باخچلی، اردوغان و میت ترکیه و سازمانهای امنیتی مشترکا سیاستی را در پیش گرفته‌اند، می‌گویند که در مقابل حل مسئله کورد، رهبر آپو، پ.ک.ک و نیروهای گریلا مانع هستند. می‌گویند که اگر ما این مانع را از میان برداریم ما این مسئله را نیز می‌توانیم حل کنیم. به منظور حل این مسئله، ما این سیاست را به پیش می‌بریم. از این طریق می‌خواهند اهداف خود را لاپوشانی کنند، تا هیچ کس این نکته را درنیابد که هموراه کوردها را فریب داده و از این طریق به نتیجه دست یابند. در طول تاریخ همراه بدین نحو عمل کرده‌اند. به منظور از میان برداشتن کسانی که در مقابل آنها ایستاده‌اند، برخی از کوردها را با فریب به سوی خود جلب کرده‌اند، گفتند که در صورتیکه شما ما را حمایت کنید، ما می‌توانیم آنها را از میان برداریم، ما حقوق انها را استیفا خواهیم کرد. این دسته از کوردها نیز به حمایت از آنها دست زدند، دولت ترک کسانی که را علیه آنها موضع گرفتند از میان برداشته و بعد از این آنها را نیز از میان برخواهد داشت. در طول تاریخ دهها مورد و نمونه از این دست وجود دارند. به همین دلیل نباید هیچ کس از طریق این جنگ روانی فریب بخورد. تحت تاثیر آن قرار نگرفته و در خدمت ترکها قرار نگیرند.

   اقدامات دولت ترک کاملا مشهود است، اقدامات دولت ترک علیه کوردها را در هر زمینه‌ای می‌توان مشاهده کرد. مواجهه با شهرداران کورد، برخورد با سیاستمداران، پارلمانتارها، میهن‌دوستان، افراد ضد آسیمیلاسیون، کسانی که علیه نسل‌کشی کنش‌ورزی می‌کنند، و در این زمینه تنها افراد واجد شرف و ناموس این مسئله را نمی‌پذیرند. دشمن می‌گوید که کوردی وجود ندارد. سیاست‌ورزی به اسم کوردی وجود ندارد، تحت رهبری رهبر اپو سیاست‌ورزی انکان‌پذیر نیست، جامعه‌ای به اسم جامعه کورد وجود ندارد که سیاست‌ورزی از طریق آن امکان‌پذیر باشد. نباید تحت عنوان کورد، شهرداری وجود داشته باشد، حزبی وجود داشته باشد، رهبری وجود داشته باشد. و انهایی که تحت این عنوان فعالیت می‌کنند، تقلبی و دروغین هستند. ترکها می‌گویند ما این مسئله را قبول نکرده و کوردها را از میان برمی‌داریم. این اظهارات مشهود بوده و کوردها روزانه با ان مواجه هستند. به همین دلیل است که تحت حاکمیت فاشیسم، قتل‌عام بدون وجود رهبر آپو، پ.ک.ک و گریلا سیاست کوردی امکان پذیر نیست. هیچگاه راه حلی ایجاد نمی‌شود. لازم است که تمامی کوردهای با شرف این مسئله را درک کنند. ببیننند که مادرانی هستند که سالیان درازی است که در جستجوی جنازهای فرزندانشان هستند، به دنبال استخوانهای آنها هستند، چه بر سر آنها نیاورده‌اند؟ در استانبول، آمد، در آنکارا بر سر آنها چه می‌آورند؟ حتی اجازه نمی‌دهند که مادران از دردهای خود سخن بگویند. صرفا به یک گفته بسنده می‌کنند. می‌گویند که ما استخوانهای فرزندانمان را می‌خواهیم. اما ترکها حتی این مسئله را نیز قبول نمی‌کنند و به شیوه‌ای وحشیانه با آنها برخورد می‌کنند. اردوغان- باخچلی، میت ترک، امنیت ترک در این رابطه برخی از خانواده‌ها را سازماندهی کرده و به مقابل دفاتر حزب دمکراتیک خلق‌ها کشانده‌اند. کاملا آشکار است که دولت چگونه از آنها حمایت می‌نماید. آشکار است که از طریق آنها چگونه علیه سیاست کوردی موضع می‌گیرد. مگر حزب دمکراتیک خلق‌ها چه ارتباطی با پ.ک.ک دارد؟ هیچ ارتباطی ندارد. رزمندگانی که به صفوف حزب کارگران کردستان می‌پیوندند، از روی خواست قلبی خود به حزب می‌پیوندند. و نه اینکه حزب دمکراتیک خلق‌ها آنها را به صفوف حزب کارگران کوردستان پیوند دهد. برای میهن خود، برای خلق خود، برای کرامت، ناموس و شرف خود، برای دستیابی به آزادی خود به نیروهای گریلا می‌پیوندند. اگر به صفوف گریلا می‌پیوندند، برای دستیابی به این موارد است. هیچ کس آنها را به سوی ما اعزام نمی‌کند. اگر مشکلی دارند می‌توانند آن را از طریق پ.ک.ک، از طریق نیروهای گریلا حل کنند و نه از حزب دمکراتیک خلق‌ها. این حزب نه پ.ک.ک و نه گریلا است، نه چیز دیگری. حزب دمکراتیک خلق‌ها هیچ ارتباطی با پ.ک.ک ندارد. اما دولت ترک و میت و امنیت ترکیه به منظور تغییر وضعیت، به منظور لاپوشانی بیعدالتیهایی که در قابل خلق کورد روا می‌دارد، به منظور ممانعت از گسترش مقاومتی که در مقابل آنها در جریان است، دست به چنین اقداماتی می‌زند، تا ارتباط بین کوردهای دمکراتیک ترکیه را قطع نماید، آنها را بترساند، نسل کشی کوردها را از طریق جنگ ویژه، پلید و روانی و غیر اخلاقی کامل نماید. برخی از خانواده‌ها نیز به ابزار دست تبدیل می‌شوند. از این طریق می‌خواهند سیاست کوردی، پ.ک.ک را سیاه‌نمایی نمایند. گریلا را سیاه‌نمایی کنند. این سیاست که در مقابله با سیاست کوردی است، در مقابله با گریلا است، علیه پ.ک.ک است، علیه رهبر اپو است، تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به خودشان است.

   تلاش دارند تا گامهای خود را مشروعیت ببخشند تا هیچ کس در مقابل آنها قرار نگیرد. از این طریق می‌خواهند مطالبات کوردها را به حاشیه برانند. در میان کوردها نیز رهبر آپو و پ.ک.ک و گریلا را منزوی کنند. از این طریق می‌خواهند نسل‌کشی را بر کوردها تحمیل کنند. و این کاملا آشکار است.

   بدینوسیله از این خانواده‌ها می‌خواهم که در راستای سیاستهای پلید قرار نگیرند، به نسل‌کشی کوردها خدمت نکنند. دولت از انها سوءاستفاده می‌کند. نباید در دام بازی و خدمت به انها افتاد. خود را سیاه نکنند، نباید شرف و کرامت خود را زیر پای بگذارند. از تمامی کوردها نیز می‌خواهم که بازیهای اردوغان، میت و امنیت ترک، والیهای اشغالگر را بدرستی درک کنند. این سیاست در ظاهر می‌تواند علیه رهبر آپو، پ.ک.ک و گریلا باشد، اما در اساس چنین سیاستی علیه خلق کورد است. علیه بشریت است. لازم است که همه، علیه این سیاست ایستادگی کنند، باید مقاومت بیش از این تقویت شود. ما این سیاست را تغییر خواهیم داد، و انزمان است که می‌توانند آزادی را کسب کنند. در آنصورت است که می‌توانند در صلح زندگی کنند. تا زمانی که جنگ روانی، جنگ ویژه و پلید، فریب و دروغها خاتمه نپذیرند، تا زمانیکه مبارزه دمکراتیک تقویت نشود، راه حلی نیز ایجاد نمی‌شود، صلح ایجاد نمی‌شود و همواره در سایه جنگ ویژه، در سایه نسل‌کشی و حقارت خواهند بود. تمامی ارزشهای آنان را نیز از دست کوردها خواهند گرفت. و سرانجام انسانیت انها را نیز از آنان سلب خواهند کرد. تحت عنوان کورد و کوردستان هر آنچه را موجود است از میان بر میدارند. به همین دلیل باید هر انسان کوردی از اراده، هویت، زبان، فرهنگ، کرامت و شرافت خود، آینده خود و آزادی خود صیانت و حمایت به عمل آورد. بدین منظور نیز باید هزینه‌های را متحمل شوند، زیرا بدون تحمل هزینه این امر به دست نمی‌آید. باید در این راستا فداکاری نمود، نترسید، اگر ترس و واهمه داشته باشند، بگویند که دستگیر می‌شویم، کشته می‌شویم، به مقاومت نخواهند پیوست. دقیقا در این زمان است که کشته خواهند شد، باید این نکته درک شود. اگر نمی‌خواهند که دستگیر شوند، کشته شوند، باید این سیاست پلید و کثیف خاتمه یابد، باید در هر جایی از خود صیانت نمایند. باید مبارزه را گسترش دهند، در آنصورت است که دولت فاشیست و قاتل نخواهد توانست این نوع سیاست را به پیش ببرد، آنزمان است که مجبور می‌شود جامعه کورد، اراده خلق کورد، هویت، زبان، فرهنگ و آزادی خلق کورد را بپذیرد. در چنین صورتی است که آزادی رهبر آپو ممکن می‌گردد، راه حل ایجاد می‌شود، و در نهایت صلح دست یافتنی می‌شود.

   کسانی که خواهان صلح و آشتی هستند، باید بر این نکته واقف باشند که راه دست‌یابی به صلح از مقاومت، به هر نحو ممکن علیه اشغالگری، نسل‌کشی و فاشیسم می‌گذرد. خارج از این مسیر هیچ راهی نیست که کوردها را مرگ و نابودی رهایی بخشد. بر این مبنا ما برای تمامی آحاد خلقمان آرزوی موفقیت را داریم. در مقابله با این سیاست پلید، کثیف نیروهای گریلا با جسارت و عزمی راسخ، با فداکاری و مقاومتی تاریخی موضعگیری نموده‌اند. هر روز در مناطق فراوانی متحمل هزینه شده و به شهادت می‌رسند. خلقمان باید بر این نکته واقف باشد. هر روز نیروهای گریلا ضربات سنگینی را بر اشغالگران فاشیست متحمل می‌کنند. دولت ترک تلفات فراوان خود را پنهان می‌کند، و در این رابطه نیز تبلیغات ویژه‌ای را در پیش می‌گیرد. جنگ ویژه‌ای را از طریق تلویزیون خود، رادیو و روزنامه‌های خود، از طرق سازمانها و نهادهای خود پیگیری می‌کند. در این تبلیغات چنین وانمود می‌کند که روزانه نیروهای گریلا را دچار هزیمت نموده و به قتل می‌رساند. هر روز مناطق را به تصرف درمی‌آورد؛ اینگونه وانمود می‌کند. زیرا خارج از تبلیغات آنها، امکان چندانی وجود ندارد که خلقمان به آن اعتماد و باور نماید. باید خلقمان بر این نکته واقف باشد که اشغالگر هیچگاه به منافع خلقمان خدمت نمی‌نماید، اگر سازمانهای رسانه‌ای را تعطیل کرده و خبرنگاران را زندانی کردند، صرفا به منظور این بوده است که واقعیات انعکاس نیابد. تا بتوانند به صورت یکطرفه تبلیغات کنند، همه را فریب دهند، اراده آنها را بشکنند و در این راستا به نتیجه دست یابند. می‌گویند که ما اراده شما را در هم می‌شکنیم. به همین منظور است که دست به عملیات می‌زنند، این حملات، حملات درهم شکستن اراده است. تا اراده خلق کورد را از میان بردارند. از این طریق می‌خواهند تا کوردها دست از مبارزه بردارند. گریلا با مبارزه خود، با مقاومت قهرمانانه خود هر روزه آنها را شکست می‌دهد.

   بدینوسیله مراتب احترام خود را نیروهای گریلا اعلام می‌کنم. گریلا قهرمانی خود را نه فقط برای خلق کورد، بلکه برای تمامی خلقهای خاورمیانه و انسانیت انجام می‌دهد. باید همه بیش از این از نیروهای گریلا حمایت و صیانت به عمل آورند. در تمامی بخشهای کوردستان، در هر جایی که کوردها و خصوصا جوانان، زنان حضور داشته باشند، باید به صفوف گریلا بپیوندند. باید نیروهای گریلا را تقویت بخشند. تقویت گریلا، تقویت اراده، آزادی، هویت، فرهنگ، اجتماعی شدن و تضمین آینده خلق کورد است. تا کنون خلق کورد تمامی دستاوردهای خود را از طریق گریلا کسب کرده است. از هم اکنون به بعد نیز نیروی گریلا دستاورد خواهد داشت و از آن نیز صیانت خواهد کرد. گریلا برای کوردها نیرویی اساسی و استراتژیک است. کوردها با گریلا از مرگ رهایی یافته و خواهند یافت. به همین دلیل خلق کورد اگر خواستار ایستادگی و علبه بر نسل‌کشی است، تنها از طریق گریلا است. این نیروی گریلا است که با فدکاری، از طریق جسارت و عزم راسخ، با قهرمانی علیه اشغالگری به مقاومت دست می‌زند. با نیروی گریلا دست به مبارزه می‌زند، اگر گریلا تنها به مبارزه دست بزند، می‌تواند برخی از ارزشها را حفظ و صیانت نماید، اما کوردها نخواهند توانست در کوتاه مدت به آزادی خود دست یابند، نمی‌توانند به تنهایی زمینه ساز تحقق دمکراسی و آشتی باشند. هر گاه خلق با نیروی گریلا به هم پیوستند، همدیگر را تقویت کردند، با هم مبارزه کردند، مبارزه را بسط و گسترش دادند، آنزمان است که می‌توانند با یکدیگر به راه حل و صلح دست یابند. بر این اساس، بار دیگر به تمامی نیروهای گریلا درود می‌فرستم، مراتب احترام خود را به آنها اعلام می‌کنم. از تمامی جوانان می‌خواهم که به صفوف گریلا بپیوندند. از خلقمان می‌خواهم بنگرید؛ همانگونه که نیروهای گریلا مقاومت می‌کنند، آنها نیز باید به مقاومت دست بزنند، مقاومت خود را در امتداد مقاومت نیروهای گریلا سازمان دهند، در اینصورت است که نه دولت ترکیه و نه دولتهای دیگر نمی‌توانند در مقابله با آزادی خلق کورد مقاومت کنند. بدون تردید خلق کورد به آزادی خود دست خواهد یافت.

----- 

بیشتر بخوانید ...
| جمیل باییک: دست‌یابی به راه حل و صلح از طریق مقاومت ممکن می‌گردد [بخش نخست]
جمیل باییک: روسیه و آمریکا تصور نکنند با قربانی کردن کوردها به منافعی دست می‌یابند [بخش دوم]