جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات ۴ شهروند کرماشانی برگزار شد

دادگاه انقلاب در شهر کرماشان به اتهاهامات چهار شهروند کورد که در آبان و آذر سال جاری توسط نیروهای اطلاعات رژیم ایران دستگیر شده بودند رسیدگی کرد

روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات ۴ شهروند اهل کرماشان در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

خلیل اسدی، محی الدین اصغری، صحبت امیدی و مهدی ابدالی چهار شهروند اهل کرماشان هستند که پس از اعتراضات آبان ماه بازداشت شده بودند

این چهار شهروند در اواخر آبان و اوایل آذر توسط اطلاعات نبی اکرم سپاه کرماشان بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.

خلیل اسدی در دوم دیماه طی یک تماس تلفنی با خانواده ی خود از انتقالش به زندان دیزل آباد کرماشان خبر داده بود.

محی الدین اصغری و صحبت امیدی نیز در اواسط دیماه پس از اتمام دوران بازجویی با سپردن قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند.

جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات این چهار شهروند در دوشنبه ۲۱ بهمن ماه برگزار شد.