جمعیت جوانان روژهلات کوردستان: با ادای دین از شهید درسیم یاد می‌کنیم

ک.ج.ر: ایران برای تداوم حاکمیت اشغالگرانه خود با شدت و خشونت جامعه را می‌ترساند و اینچنین درصدد است تا سکوت را بر جامعه حکمفرما کند.

شورای اجرایی جمعیت جوانان روژهلات کوردستان در پنجمین سالروز شهادت رئوف شیخی با کد سازمانی «درسیم تولهلدان» بیانیه‌ای کتبی منتشر کرده و یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

ک.ج.ر در آغاز بیانیه اعلام کرده است:

"رژیم اشغالگر ایران روز ١٢ فوریه ٢٠١۴ رفیق درسیم تولهلدان را بدون بهانه و به شیوه‌ای وحشیانه در شهر سنه هدف قرار داده و به قتل رساند. رژیم اشغالگر ایران هیچ رنگ و صدای جداگانه‌ای را برنمی‌تابد. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در تاریخ چرکین خود به چنین رفتاری دست زده و آخرین بار نیز نخواهد بود. رژیم اشغالگر ایران افراد و جوامع جداگانه را هدف قتلعام قرار داده و با شکنجه و جنگ ویژه بی‌اراده بودن را بر خلق‌ها و جوامع تحمیل می‌کند. برای تداوم حاکمیت اشغالگرانه خود با شدت و خشونت جامعه را می‌ترساند و اینچنین درصدد است تا سکوت را بر جامعه حکمفرما کند."

ک.ج.ر سپس به ویژگی‌های مبارزاتی شهید درسیم می‌پردازد:"شهید درسیم سال ٢٠٠٩ در جوانی به صف جنبش آزادیخواهی کوردستان پیوست. در منطقه‌ای بزرگ شده بود که ویژگی‌های شخصیت اجتماعی ساده و صادق آن زبانزد خاص و عام است. وی این ویژگی‌ها را در شخص خویش نهادینه کرد و با پیوستن به صفوف جنبش ازادی کوردستان شخصیتی کامل و پیشاهنگ و فداکار را بنیان نهاد. در مدت کوتاهی خویش را برای انجام مسئولیت‌ و فعالیت‌های سازمانی مهیا نمود و برای عملی نمودن آنچه انقلاب به وی محول نموده اعلام آمادگی کرد. شهید درسیم با چنین شخصیت مبارزی به همه نشان داد که هیچ مانعی نمی‌تواند سد راه انقلابیگری شود. رفیق درسیم روز ١٢ فوریه در جریان انجام فعالیت به منظور محکومیت توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه از سوی دولت اشغالگر ایران به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسید."

ک.ج.ر در پایان بیانیه خویش ضمن اعلام وفاداری با آرمانهای شهید درسیم تولهلدان از جوانان کوردستان دعوت به عمل آورده است که با در پیش‌گرفتن راه شهید درسیم به صیانت از خاک و خلق‌ خویش برخیزند.