حزب کارگران کوردستان: انقلاب روژاوا روشنایی‌بخش و امیدوارکننده است

پ.ک.ک: انقلاب آزادیخواهی روژاوا روشنایی و امید را با خود به ارمغان آورده است. بر مبنای مشی مدرنیته دمکراتیک طرح شده از سوی رهبر آپو و در راه شهیدان قهرمان این روشنی و امل تداوم خواهد داشت.

کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) به مناسبت هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب روژاوا بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"انقلاب آزادیخواهی روژاوا که در ١٩ ژوئیه ٢٠١٢ به پیروزی رسید به سرچشمه آزادی و امیدواری در ربع نخست سده ٢١ مبدل شده و ما هشتمین سالگرد آنرا گرامی می‌داریم. [هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب ١٩ ژوئیه را] به خلق قهرمانمان در روژاوای کوردستان، مبارزان و فرمانده‌های ی.پ.گ و ی.پ.ژ، به تمامی زحمت‌کشان این انقلاب و خلقمان در شمال و شرق سوریه شادباش می‌گوییم و آرزومند موفقیت آنان هستیم.

با ادای احترام به شهیدان پیشاهنگ انقلاب شیلان کوبانی، خبات دیرک، گلهات گابار، آرین میرکان، عدنان ابوامجد به تمامی شهیدان قهرمان ادای دین می‌نماییم و یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم. با ادای احترام به اولاش بایراک‌اُغلو، باران سرهات و دستان یوروک شهیدان اهل ترکیه و با ادای احترام به شهید باگوک، شهید دلسوز و شهید هلین یاد و خاطره شهیدان اینترنشنال را زنده نگه می‌داریم. در پنجمین سالگرد شهادت جانباختگان قتلعام پرسوس (سروج) که در ٢٩ ژوئیه ٢٠١۵ روی داد، یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم.

همچنان که واقفیم انقلاب روژاوا به یکی از گام‌های راه‌پیمایی آزادیخواهی و انقلاب در سده ٢١ مبدل شده است. این انقلاب متکی بر میراث انقلابگران بوده و آنان را به قرن ٢١ رسانده است. در این راستا به مبارزات انقلابی و آزادیخواهی جوامع درود می‌فرستیم. ما از تمامی آحاد جامعه فارغ از تفاوت رنگ و ملت و جنس می‌خواهیم که در نمود انقلاب آزادیخواهی روژاوا مبارزات آزادیخواهانه را گرامی بدارند.

همچنان که می‌دانیم انقلاب آزادیخواهی روژاوا در سایه رنج ٢٠ ساله رهبر عبدالله اوجالان  و تجارب مبارزات آزادیخواهی خلقمان در کوردستان میسر شده است. هشت سال است داعش، النصره و در رأس آن‌ها آ.ک.پ و م.ه.پ از هیچ حمله‌ای وحشیانه و نژادپرستانه‌ای به اندیشه ملت دمکراتیک چشم‌پوشی نکرده‌اند و [انقلاب روژاوا] با تکیه بر افکار خوددفاعی رهبر آپو از خویش محافظت نمود. به اولین میدان اجرای خطمشی مدرنیته دمکراتیک رهبر آپو مبدل شد.

همچنین نیک می‌دانیم که انقلاب آزادیخواهی روژاوا، در واقعیت خود به انقلاب خلق‌ها، انقلاب زنان، انقلاب جوانان و انقلاب جامعه دمکراتیک بدل شد. به عنوان انقلاب ملت دمکراتیک که بر اتحاد و برادری دمکراتیک خلق‌های کورد، عرب، سریانی، ترکمن، ارامنه و خلق‌های شمال و شرق سوریه تکیه کرده است. در این راستا تمامی مسائل را حل نموده و همه حملات را در هم شکست. در واکنش به مواضع تجزیه‌گر و جدایی‌طلبانه سیستم حاکم و دولت‌گرا اتحاد و برادری دمکراتیک خلق‌ها را بنیان گذاشت.

انقلاب آزادیخواهی روژاوا که انقلاب مدرنیه دمکراتیک می‌باشد به اندازه‌ای که انقلاب ملت دمکراتیک است در همان حال انقلاب آزادی زنان هم می‌باشد. محتملا در هیچ دوره‌ای از تاریخ مشارکت و پیشاهنگی زنان به اندازه انقلاب روژاوا دیده نشده است. اینچنین انقلاب روژاوا به انقلاب زنان مبدل شده و خط ازادیخواهی زنان شکل گرفته است. زنان هم پیشاهنگان ایجاد جامعه‌ی آزاد می‌باشند و هم با دفاع از خویش انقلاب را محافظت می‌کنند. نیرویی خلاق و پیروز که خود را بر بنیان خط آزادی آپویی شکل داد و در میدان عمل روژاوا به ثمر رسیده است.

از آغاز عیان شد که نیروهای واپسگرا، فاشیست، نژادپرست و دشمنان کوردها تا چه حد به انقلاب روژاوا حمله‌ور می‌شوند. حملات تبهکاران موسوم به ارتش آزاد سوریه، النصره و داعش وقتی در هم شکسته شدند، در کوبانی با هزیمت روبرو شدند و پس از آن در ٢۶ آگوست ٢٠١۶ حملات اشغالگرانه آ.ک.پ و م.ه.پ آغاز شدند.

این حملات اشغالگرانه با اشغال جرابلس و باب آغاز شد و سپس به اشغال عفرین، گری‌سپی و سریکانی انجامید. ما اذعان داریم که در نهمین سال انقلاب آزادیخواهی، خلق‌های شمال و شرق سوریه مناطق اشغالی را آزاد کنند و از انقلاب در برابر تمامی حملات محافظت کنند.

همچون گذشته قلب تمامی آحاد خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و خلقمان در خارج از میهن، تمامی خلق‌های دیگر با انقلاب روژاواست. در هشت‌ سال گذشته زنان، جوانان و زحمت‌کشان، تمامی افرادی که نیازمند آزادی و دمکراسی بوده‌اند، رو بسوی انقلاب آزادیخواهی روژوا نموده و از انقلاب نیرو گرفته‌اند. انقلاب آزادیخواهی روژاوا روشنایی‌بخش و امیدوارکننده است. بر مبنای مشی مدرنیته دمکراتیک طرح شده از سوی رهبر آپو و در راه شهیدان قهرمان این روشنی و امل تداوم خواهد داشت.

یکبار دیگر انقلاب آزادیخواهی را به تمامی خلق‌های شمال و شرق سوریه و در صدر آنان خلق کورد شادباش می‌گوییم. یکبار دیگر به شهیدان ادای احترام می‌کنیم، به نیروهای آزادیخواه درود می‌فرستیم و در نهمین سال انقلاب برای تمامی آنان آرزوی پیروزی داریم."