درخواست ملاقات خانواده زندانیان امرالی

خانواده اوجالان و دیگر محبوسین در زندان جزیره امرالی خواستار ملاقات با عزیزان دربندشان شدند

   محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد و مظلوم دینج وصی خانواده اوجالان برای ملاقات روز دوشنبه هفته‌ آینده در زندان جزیره امرالی به دادستانی جمهوری در شهر بورسای ترکیه مراجعه نمودند.

   همچنین وکلای هر یک از امین کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملها چتین خواهر ویسی آکتاش و دخترخواهر وی ایلم جتین درخواست‌نامه‌ای را به منظور ملاقات با اعضای دربندشان در جزیره امرالی به دادستانی تحویل دادند.