زنان می‌توانند در مقابل سیاست نابودگرانه رژیم ترک ایستادگی کنند

کمیسیون زنان ک.ن.ک در رابطه با حملات دولت اشغالگر ترک به بخش‌های مختلف کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

کمیسیون زنان کنگره ملی کوردستان با یادآوری اینکه طیب اردوغان دیکتاتور حاکم بر ترکیه برای زن ستیزی از نقاب‌های دینی استفاده می‌کند اعلام می‌نماید که زنان کورد بیش از همه در مقابل رژیم اردوغان و حاکمیت مردسالار او ایستادگی کرده‌اند.

 بیانیه کمیسیون زنان ک.ن.ک به شرح زیر است:

"دولت ترک گمان می‌کند که با تداوم حملات بر خلق کورد می‌تواند بحران‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی کشورش را حل کند.

حملات دولت ترک نه بهنا به باکور کوردستان بلکه روژاوا و باشور کوردستان را نیز در بر گرفته است. زیرا ترکیه به معضلی ملی برای ملتمان مبدل شده است. رژیم ترک برای تمامی بخش‌های کوردستان سیاست ویژ‌ه‌ای را در پیش گرفته و در تلاش است به توهم‌های خود در خاورمیانه دست یابد.

دولت ترکیه در باکور کوردستان سیاست نابودی سیاسی و فرهنگی را پی می‌گیرد، تاکنون بیش از ۶۵ شهرداری متعلق به حزب دمکراتیک خلق‌ها را غصب کرده است. در باکور به سازمان‌ها و نهادهای متعلق به زنان که به محلی برای حل مسائل اجتماعی مبدل شده‌اند حمله‌ور می‌شود. با این حملات میزان خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد. تلاش دارد تا با ایجاد تنش بیشتر میان زنان و مردان به بحران‌های جامعه بیافزاید. دمکراسی ایجاد شده از سوی زنان در جامعه را از میان بردارد و از زنان کورد که به گروه داعش پایان دادند انتقام گیرد.

زنان کورد در برابر رژیم اردوغان که با نقاب دین به زن‌ستیزی به سیاست‌ورزی می‌پردازد بیش از هر کس دیگری مبارزه نموده و سیستم مردسالار اقتدارخواه اردوغان را برملا کرده‌اند. به همین سبب اردوغان حملات گسترده‌ای را آغاز کرده و سازمان‌ رُزا را هدف حمله قرار داده و فعالان و گردانندگان این نهاد را دستگیر کرده است. حمله به سازمان رُزا در واقع حمله به تمامی زنانی است که به آزادی، دمکراسی، برابری و عدالت باور داشته و برای آن مبارزه می‌کنند. با حمله به سازمان رُزا قصد دارند زنان را از مبارزه منصرف کنند. اردوغان با دیدن نیروی زنان دچار هراس شده است، زیرا او دشمن برابری، دمکراسی و آزادی است. دولت ترک جنگ را به درون لایه‌های جامعه کشیده است. با حملات ضداخلاقی به آرامستان‌های شهیدان که ارزش‌های مقدس خلق کورد هستند خواستار پاک نمودن حافظه تاریخی کوردهاست. این رژیم آنچه را که بر سر شیخ سعید و شیخ رضا آورد امروز در تلاش است با حمله به آرامگاه شهیدان و دزدیدن بقایای اجساد آنان به همان روال عمل کند.

دولت ترک با حمله به زینی ورتی قصد اشغال کوردستان را دارد و در صدد است تمامی دستاوردهای کوردها را از صحنه روزگار محو کند. همچنین به سبب فراهم شدن زندگی مسالمت‌آمیز خلق‌ها در روژاوای کوردستان نقشه از میان برداشته دستاوردهای کورد را با همکاری نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی طرح کرده و به حملات خود ادامه می‌دهد.

به عنوان نهادها و سازمان‌های زنان که آفرینندگان جامعه آزادیخواه و دمکراتیک و برابر هستند ما زنان مبارزه و سازماندهی خود را گسترش داده و سطح آنرا ارتقا می‌بخشیم.

با اعتماد به نفس و عزم تمامی زنان را فرامی‌خوانیم که از سازمان زنان رُزا صیانت به عمل آورند. زنان با اراده و باورمند به آزادی هیچگاه در مقابل ذهنیت مردسالار، فاشیسم و اقتدارگرایی سر تسلیم خم نمی‌کنند."