زنان پرتو آفتاب در اعتراض به حصر یک کارگاه و ۷ خودروی فاشیست‌ها را به آتش کشیدند

ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب اعلام کرد، علیه حصر تحمیلی بر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، یک کارگاه و ۷ خودروی فاشیست‌ها را به آتش کشیدند.

در این اطلاعیه از خلق کورد خواسته شده است، علیه حصر رهبر آپو مقاومت را گسترش دهند.

ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب اعلام کرد؛"از طرف جوانان کورد و سازمانمان در کلانشهرها علیه سیستم فاشیست دست به انجام عملیات زده‌ایم و اعلام می‌کنیم، از امروز به بعد در چهارچوب کارزار "حصر، فاشیسم و اشغالگری بس است، زمان، زمان آزادیست"، فعالیت کرده و تا رسیدن به پیروزی مقابله می‌کنیم و فعالیتهایمان را افزایش می‌دهیم."

ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب همچنین اعلام کرد، برای آنکه به حصر تحمیلی پاسخ دهند و به فعالیتهای جدید جنبش آزادی کوردستان درود فرستند، سلسله عملیاتهایی انجام داده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه در ٨ سپتامبر در آوجلاری استانبول ۳ خودروی آ.ک.پ-م.ه.پ فاشیست به آتش کشیده شده است.

همچنین در همین روز در کوچوک‌چکمه‌جه‌ی استانبول و در منطقه‌ی نظامی ۲ خودروی باری را در یک گاراژ آ.ک.پ فاشیست به آتش کشیده‌اند.

ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب همچنین اعلام کرد، در ۹ سپتامبر و در عملیات دیگری در منطقه‌ی کوچوک‌چکمه‌جه استانبول ۲ خودروی دیگر فاشیستها به آتش کشیده شد.

در همین روز در منطقه‌ی گبزه کوجالی، یک کارگاه متعلق به یک سرمایه‌دار آ.ک.پ فاشیست به آتش کشیده شد و میلیون‌ها لیر خسارت دید.