زیلان تانیا: "زنان تجسم دانش و حافظه‌ی تاریخ هستند"

زیلان تانیا ریاست مشترک کودار، با شرکت در برنامه‌ی راوین به بحث و گفتگو درباره‌ی فراخوان کژار جهت کارزار «نه به کودک همسری» و همچنین سیاست ژنوساید رژیم استبدادی ایران در قبال زنان و جوانان پرداخت

   در ابتدا زیلان تانیا با اشاره به روز جهانی صلح و آشتی در مورد اعلان فراخوان کژار چنین گفت: اعلان فراخوان کژار بنام «نه به کودک همسری» در روز جهانی صلح و آشتی کوششی بود برای رسیدن به حیاتی آزاد و صلح آمیز در راستای برابری خلق‌ها ونیز برابری جنس زن و مرد در جامعه، که همانا سمبلی مبارزه برای آزادی است.

    جامعه‌ی انسانی در طول تاریخ مبارزه خود را بر اساس صلح و آشتی خلق‌ها، بویژه زنان پایه‌ریزی نموده و تا به امروز این روند ادامه داشته است. نیروی حاکم و ذهنیت مردسالار ایران جهت برتری موجودیت خود بر خلق‌ها بویژه جامعه‌ی زنان، هر گونه سیاست استیلایی را برآنان بکار برده است. همراستا با آن جهت استحاله‌ی فرهنگی خلق‌ها در ایران بویژه خلق کورد حملات انسان ستیزانه خود را علیه آنان به‌مراتب بیشتر کرده است. همچنین به موازات اعمال سیاست امحاء و انکار، خشونت‌های وارده عادی قلمداد می شود و به‌عنوان قَدر مورد قبول واقع می گردد.

   وی در ادامه‌ی سخنانش افزود: پدیده‌ی کودک همسری، پدیده‌ای جهانی است و نمی‌توان آن را تنها به کشورهای اسلامی محدود نمود؛ در این زمینه کشورهای عربی، مالزی، سودان، ایران، اروپا، آمریکا و... رشد بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. ایران نیز جهت بسترسازی این پدیده سیاست حقوقی، قانونی و شرعی خود را بر جامعه حاکم می‌نماید. ازدواج زودرس در واقع پدیده‌ای است که همواره بار معنایی منفی به‌ همراه داشته و اکنون در کوردستان رو به افزایش است.

   سیستم ایران که پایه‌های خویش را برمبنای مرکزیت‌گرایی و انکار بنیان نهاده است نمی‌تواند از برابری و آزادی بحث وگفتگو نماید. بنابراین سیاست خود را بر افراد جامعه بویژه جامعه‌ی زن اعمال می‌نماید. زیرا می‌خواهد تمامی افراد جامعه را در کشتی بحران باخود غرق نماید.

​​​​​​​   تاریخی‌ترین معترضان و مخالفان این سیستم زنان بوده و هستند که هیچگاه با عقلیت مردسلار یکی نگشته. زیرا بر این امر آگاه بوده که سیستمی غیردمکرتیک و صلح آمیز است که با هستی زن همخوانی ندارد. بنابراین هم زن از ورود به سیستم طرد شده و هم خود آنان از ورود به سیستم خودداری نموده‌اند.

​​​​​​​   زیلان تانیا همچنین افزود: هدف قرار دادن زن در جهت شکست اراده او می‌باشد  که در راستای به بردگی کشاندن آنان سیاست بورزند. نمونه‌ی بارز آن ایجاد پدیده‌های غیراخلاقی و ضدبشری است که در جامعه مبدل به بحران گردیده است.

​​​​​​​   در سده‌های اخیر شاهد مبارزه‌ی بی‌همپای زنان هستیم که با همبستگی و هم فکری اراده‌مند گام‌های خود را در عرصه‌های مبارزاتی برمی‌دارند. همراستا با آن سیستم موجود سعی نموده زنان را از طریق سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری، جهانی تزئینی را برای آنان بسازد و مبدل به کالایی شوند که پیشکش کند و در عین زمان همانند قناری در قفس برایش بخواند.

​​​​​​​   اکنون نیز به رغم تمامی استبدادگری های رژیم ایران، سیستم مرد سالار در حال فروپاشی وشکست است.

​​​​​​​   رییس مشترک کودار سپس گفت: مبارزه‌ای که اکنون در منطقه پیشرفت یافته در عین زمان بستر فرهنگ سازی برای جامعه‌ی کورد و تمامی خلقهای جهان می‌باشد؛ در امر واقع شکست و گذار از سیستم مردسالاری است.

 ​​​​​​​   رژیم استبدادگر ایران از هشیاری و دانش زنان واهمه دارد. علی رغم احکام طولانی مدت، اسیدپاشی، ترور فکری-شخصیتی وفیزیکی که از سوی رژیم مستبد بر زنان اعمال می‌گردد اما هیچگاه عرصه مبارزه را ترک نگفته و تمامی هزینه آن را به دوش کشیده‌اند.

​​​​​​​   سیستم دولت و حکومت ایران ثابت کردند که توان تغییر بنیادینی را ندارند، بنابراین جامعه وارد مرحله ی عمل شد زیرا بافت میان جامعه و دولت از هم گسیخته است. همچنین شعارهایی که در خیابانها سرداده می‌شود اثباتی است بر موضع‌گیری سیاسی و اجتماعی مردم در قبال رژیم حاکم؛ بدین معنی که خواستار سیستمی خارج از سیستم موجود می‌باشند.

​​​​​​​   وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: اقدام‌های اخیر دولت از لحاظ حقوق اجتماعی و سیاسی علیه مردم، چهره واقعی رژیم را برای آنان آشکار نمود. حبس و احکام سنگین برای افراد جامعه از یک سو، و از دیگر سوی فراخوان ابراهیم رئیسی به حوزه‌های اجتماعی و نیز دیدار با زندانیان اثباتی است بر به تسلیمیت کشاندن افراد جامعه و پهن کردن سایه‌ی اقتدار خویش بر جامعه. اما جامعه‌ی ایران سیاست رژیم را به‌خوبی درک نموده و می‌دانند هیچ ارتباطی میان آنان باقی نمانده است.

 ​​​​​​​   در سالهای اخیر جامعه‌ی ایران با الهام بخشی از جنبش‌های چپ با پیشاهنگی زنان روح پویای جامعه را از نو ساختند. مبارزه‌ای که با گذر زمان گسترش یافت و اکنون به تمامی نقاط جاری گشته و آن نیز خط سوم می‌باشد که ذهنیت حاکم و اقتدار موجود را نپذیرفته و با آن وضعیت سازگار نبوده و راه آلترناتیو را برای او هموار می‌سازد.

​​​​​​​   رژیم استبدادگر ایران از هر راهی جهت سیاست نژادپرستانه‌ی خود استفاده می‌کند؛ از نمونه های بارز آن اجازه ورود زنان به استادیوم آزادی منوط بر بازی‌های ملی است. همان سیاست نژادپرستانه‌ای که در ترکیه حاکم است در ایران نیز همان ذهنیت اعمال می‌گردد و خلق تروریزه می‌شوند. اما جامعه‌ی ایران عکس سیاست موجود بوده زیرا تنوعات ملیتی در آن به فراوانی موجود می‌باشد و ضد ملیگرایی هستند.

​​​​​​​   زیلان تانیا رییس مشترک جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان- کودار در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره زیلان گابار و چالاک جوانرو که در مبارزه علیه ژنوساید رژیم اسلامی ایران به کاروان شهیدان راه آزادی ملحق شدند گفت: جامعه‌ی ایران و روژهلات کوردستان همواره در مقابل سیاست ژنوساید رژیم حکومت اسلامی ایران ایستادگی نموده‌اند. سیاست ژنوسایدی که اکنون بر افراد جامعه بویژه زنان اعمال می‌شود ادامه دهنده‌ی سیاست خمینی است که در ٢٨ مرداد فتوای جهاد علیه کورد را از طریق خلخالی و چمران عملی کرد. شهادت کاک فواد مصطفی سلطانی اثباتی است بر سیاست ضدبشری و نادمکراتیک رژیم استبداد ایران.