سوزدار آوستا: ۴ آوریل زادروز خلق‌هاست

۴ آوریل زاد روز تمامی خلق‌هاست. زادروز زنان است. رهبر آپو می‌گوید که بزرگترین زحمت من چگونگی زادن یک ملت بود؛ که چگونه یک ملت متولد شود. در طول زندگیم این درد بزرگ را تحمل کردم تا ملتی را متولد کنم.

سوزدار آوستا عضو کمیته رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت هفتادویکمین زادروز رهبر آپو با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو کرد.

متن این گفتگو به شرح ذیل است؛

خبرگزاری فرات نیوز: ۴ آوریل ۱۹۴۹ مصادف با زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است. از احساس خود در رابطه با این روز برای ما بگویید.

سوزدار آوستا: رهبر آپو هفتادویکمین سال خود را تمام کرده است. این زادروز خجسته را به رهبری تبریک می‌گویم. با عشق، احترام و شکوه به وی درود می‌فرستم. احساس دین خود را به وی ابراز می‌دارم. در این روز که مصادف با زاد روز وی است، تمامی زنان و خلق‌های کوردستان، همچنین خلق‌هایی که با تفکر و آرمانهای رهبر آپو به مبارزه دست زده‌اند، امروز را روز تولد خود قلمداد می‌کنند. این روز را به تمامی خلق‌ها و جامعه بشری تبریک می‌گویم. پیش از بیان احساساتم، اشاره می‌کنم که خلقمان در تمامی کوردستان روز ۴ آوریل را به عنوان روزی خجسته و جشنی ملی و به عنوان آزادی زنان و خلق‌ها مشاهده می‌کند. خلقمان این روز را به عنوان روز تاریخی تولد خود مشاهده کرده و بپا می‌خیزد. در سال ۲۰۰۹ گرامیداشت زادروز رهبر آپو در روستای آمارا با حمله شدید دولت ترک مواجه شد و در نتیجه آن رفیق ماهسوم کارا اوغلان و رفیق مصطفی داغ به شهادت رسیدند. این دو شهدای ۴ آرویل هستند. با گرامیداشت یاد و خاطره آن دو، یاد و خاطره تمامی شهدای آزادی را گرامی می‌داریم.

بدون تردید احساس من در چنین روزی که می‌توانم آن را زادروز خیزش تمامی زنان و انقلابیونی قلمداد کنم که در خط رهبر آپو به مبارزه دست می‌زنند، نمی‌تواند همان احساس صرف  زادروز یک فرد باشد. بلکه باید آن را زاد روزی تاریخی مشاهده کرد. آن را باید یه عنوان تاریخ یک زایش دید. به همین دلیل در چنین روزی تنها چیزی بیش از هر چیز احساس ما را بر می‌انگیزد حس همراهی با رهبری است. حس حیاتی آزاد است. بدین شیوه این روز برای ما روزی قلمداد می‌شود که بتواند روح و درک، اندیشه و اعتقاد و اراده برای مبارزه را در درون ما ایجاد کند. رهبر آپو این روز را برای خلق‌ها به عنوان روزی نمادین در نظر می‌گیرد. گفته است که این روز را آنها برای خود گرامی داشته‌اند. برعکس سرمایه‌داری، رهبری این ذهنیت فردی را در شخصیت خود خنثی کرده است. چگونه؟ در وجود یک فرد چگونه یک جامعه تجسم می‌یابد؟ چگونه گسترش می‌یابد و به سطحی ارتقا می‌یابد که به هر نحو ممکن از خود دفاع کرده و خود را رهبری و مدیریت نماید؟ ما به این شیوه این روز را مشاهده می‌کنیم. با خوشحالی، خروش و حماسه و با درک حضور رهبری ما زندگی می‌کنیم. در زاد روز رهبر آپو لازم است که واقعیت وجودی وی را با شخصیت خود تطبیق دهیم. چهارم آوریل زاد روز خلق‌هاست. در بهار، همانگونه که طبیعت طراوت و سرزندگی خود را باز می‌یابد، با مقارنت این روز با زاد روز رهبری، جشن تمامی بشریت و خلق‌ها است. روز زایش مجدد است.

خبرگزاری فرات نیوز: رهبر اوجالان ۷۱ سال از حیات خود را همانند سه تولد عنوان می‌کند. اهمیت و معنای این تعریف از نظر شما چگونه است؟

سوزدار آوستا: رهبر آپو اظهار می‌دارد که بزرگترین دردی را که متحمل شده‌ام، درد و آلام چگونگی تولد یک ملت دمکراتیک است. که چگونه یک ملت متولد شود. زمانی که کودکی به دنیا می‌آید، همانگونه که با درد متولد می‌شود، رهبر آپو نیز براین باور است که در حیات خود من این درد بزرگ را متحمل شده‌ام تا ملتی دمکراتیک را به دنیا بیاورم. رهبر آپو در درون خود سه مرحله تولد را ایجاد کرده است، نخست؛ رهبر آپو در برهه‌ای متولد می‌شود که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده است و مصیبتهای ناشی از جنک پابرجاست. بشریت در درون مصیبتی بزرگ به سر می‌برد. کورد و کوردستان به تمامی انکار شده است. خلق کوردستان با پاکسازی قومی مواجه شده است. خیزشهایی روی داده و همه نیز سرکوب شده‌اند. کورد در کانون جنگ ویژه قرار داشته و با سرکوبی دشوار روبرو مانده و زندانی شده است. درچنین مقطعی است که حتی لفظ کورد و کوردستان ممنوع و همه در حال فرار از آن هستند و در بعد اقتصادی نیز با فقری وسیع دست و پنجه نرم می‌کند.

در چنین مقطعی است که رهبر آپو چشم به جهان می‌گشاید و با تضادهای بزرگ مواجه می‌شود. تضاد بین فقرا و ثروتمندان، اختلاف بین کورد و ترک، تضاد بین زن و مرد، تضاد بین دین و اعتقادات. در حیات خود این تضادها را مشاهده کرده و به جستجو دست می‌زند. رهبر آپو دردهای آن برهه از زندگی و جستجو و مطالبات خود را از همان لحظه آغاز می‌کند. نخستین تولد همراه با تولد فیزیکی وی آغاز می‌شود و جستجو و مطالبه حقیقت نیز ادامه می‌یابد. درک این اختلافات و تضادها تا زمان تاسیس پ.ک.ک ادامه می‌یابد. رهبری این مرحله را زایش نخستین می‌نامد و با آن مسیر دشوار آزادی و مبارزه را آغاز می‌کند. درک و علم این مسیر را می‌آفریند. وارد حوزه سوسیالیسم شده و بر این اساس گروه خود را ایجاد می‌کند. رفقای مبارزه خود را یافته و الام فراوانی را متحمل می‌شود. رفقایش، افرادی مانند کمال پیر، هاکی کارر، مظلوم دوغان و ساکینه جانسز را به گروه ملحق کرده و با آگاهی پ.ک.ک را تاسیس می‌کند.

زایش دوم؛ بر دوش گرفتن مسئولیت مبارزه است. به تاسیس حزب دست می‌زند، رفقای خود را آموزش داده، تفکر و اندیشه مرتبط به آن را توسعه بخشیده و سوسیالیسم دمکراتیک را به عنوان چگونگی پیشبرد مبارزه و ملت شدن به پیش برده و آن را در مسیر مبارزه‌ای بزرگ مورد استفاده قرار می‌دهد. این مبارزه بزرگ را از کجا می‌آغازد؟ باید ابتدا از آن حفاظت کند. تا بتواند تفکر کورد و کوردستانی را در تمامی ترکیه گسترش دهد. لازم بود که نیروی دفاعی برخوردار می‌بود. تا دشمن خلق‌ها، فاشیسم زنده بود به انکار کورد دست می‌زد، موجودیت کوردی را به رسمیت نمی‌شناخت، و هر چیزی تحت عنوان کورد ممنوع بود. بدون تردید مقابله با دشمن و مبارزه نیازمند دفاع و حفاظت بود. این موضوع را نیز از طریق تاسیس ارتش صادر کرد. نیروی مسلح را تاسیس کرد. این نیز به سادگی ممکن نشد. در کوردستان، همیشه کورد در خدمت نیروهای اشغالگر بوده است. در اختیار خود و برای خود نبوده‌اند. از خود دفاع و حراست نکرده‌اند. در میان کورد اتحادی وجود نداشته است. کورد از حقیقت خود فرار کرده است. رهبر آپو در این اواخر در دفاعیات خود این موضوع را بررسی و تعریف می‌کند؛ «کورد بودن»ی که دیگر همچون یک «دُم» هیچگاه از سر ایشان دست برنداشته است. رهبری می‌گوید که باید خود را از این مسئله رها کنم و باید آن را حل کنم. در این رابطه می‌گوید: این مشکلات را در آغوش خود مشاهده کردیم. برای وی کورد مرده، کوردی که در منزل آرمیده، چنین کوردی وجود ندارد. کوردی که [فاشیست‌های ترک] آن را «کورد دُم‌دار» می‌خواندند، این کورد در تمامی ابعاد تضعیف شده است،  فاقد اراده شده است، فاقد نگرش و موضع شده است، چگونه باید از این شخصیت درهم شکسته کوردی، یک نیروی فدایی ایجاد کند؟ چگونه از این کورد مبارز بیافریند که از خود دفاع کند و در مقابل دشمن ایستادگی کند؟ بعد از این پرسش است که فرایند تاسیس ارتش ایجاد می‌شود.

به عنوان دومین زایش؛ بدست آوردن گلوله یا اسلحه؟ با دستان خالی، اراده‌ای که اسلحه به دست گرفته و در مقابل دشمن آن را شلیک کند وجود نداشت. چگونه این را به دست بیاورد؟ از طریق علم، درک و آگاهی، اموزش، عشق،  قدرتمندی و بر این اساس زایش دوم مشاهده می‌شود. از آن چه نتیجه‌ای حاصل آمد؟ اکنون ارتشی در تمامی کوردستان و خاورمیانه ۳۵ سال است که بدون وقفه در مقابل دومین ارتش ناتو به جنگ ادامه می‌دهد. این ارتش از هیچ بوجود آمد. این ارتش زمانی حتی صاحب یک تپانچه نیز نبود. برای کسب چندرغاز مجبور به حمل بار می‌شدند، رهبر آپو به هیچ کس اتکا نکرد. اما اکنون این نیرو به جایی رسیده است اراده دشمن را در هم می‌شکند و در خاورمیانه مایه تعجب تمامی خلق‌های فرودست شده است. اما خلق فرودست، امید و اراده خود را از کجا می‌گیرد؟ از دفاع و حراست نیروی کوردستان. مشاهده شد که در مقابل تبهکاران داعش چه نیرویی از خود نشان داد. این رهبر آپو بود که این نیرو را به چنین سطحی برکشید. این نکته باید درک شود و از این طریق با این موضوع برخورد شود. زمانیکه رهبر آپو از این سه زایش سخن به میان می‌آورد، این مرحله دومین زایش است. در چنین شرایطی رهبر آپو به عنوانی خطری برای دشمن دیده شد. چه کردند؟ با توطئه‌ای بین‌المللی رهبر آپو را دستگیر کردند. درصدد از میان برداشتن این امید برامدند.

سومین زایش را رهبر آپو در امرالی آغاز کرد و آن را تعریف می‌کند. برنامه‌ریزی پلید حاکمیت چه بود؟ رهبر آپو را تسلیم کرده و به قتل برسانند. نبردی خونین بین کورد و ترک ایجاد کرده و مبارزه آزادیخواهانه خلق کورد را نابود کنند. بار دیگر رهبر آپو با درک و موضع آزادیخواهانه، دشوارترین زایش را در شرایط دشوار امرالی، در یک سلول انفرادی، انجام داد. در حالیکه که ارتباط وی با خارج قطع شده بود، ارتباط وی با جنبش آزادیخواهی قطع شده بود زایشی مجدد را انجام می‌دهد. این مسئله بسیار مهم بود و با درد بزرگی همراه بود. در این مقطه رهبر آپو چکار کرد؟ در ابتدا توطئه را تعریف کرده و آن را خنثی نمود. بار دیگر سیستم مدرنیته سرمایه‌داری، سیستمی که توطئه را انجام داده است تعریف کرده و آن را رمز گشایی نمود و سیستمی آلترناتیف را ایجاد کرد. دیگر کنفدرالیسم دمکراتیک، مدرنیته دمکراتیک، ملت دمکراتیک را به عنوان مدل‌های این تفکر به نمایش گذاشت. رهبر آپو در بعد علمی نیز، تئوری، فلسفه و سیستم، در زمینه دستیابی به راه حل مسئله کورد خط و سیستم جدیدی را ایجاد کرد. هر لحظه که دشمن در می‌یابد که به نتیجه‌ای نرسیده است و گام در مسیر شکست نهاده است، رهبر آپو نگرش علمی جدیدی را مطرح می‌کند. ما می‌دانیم که این زایش، سیستم خلق فرودست بوده و سیستمی است در مقابل مدرنیته سرمایه‌داری. و آنچه که بیش از هر چیز دیگری توجه را به خود جلب می‌کند و امید آفرین است، مسئله را حل می‌کند، گردآمدن حول وی است،  این خود زایش است. زایش سوم همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری فرات نیوز: در ۱۱ مارس ۱۹۹۳ مادر رهبری، مادر اویش زندگی را بدرود می‌گوید، از نظر خلق کورد به عنوان مادر زایش جدید مشاهده می‌شود. در زاد روز رهبر خلق کورد، در رابطه با وی چه می‌توان گفت؟

سوزدار آوستا: به این مناسبت از مادر رهبری با ادای احترام یاد می‌کنم. رهبر آپو در قالب روایتی از نوع رابطه خود با مادرش سخن می‌گوید. رهبری از مادرش به عنوان نخستین معلم خود می‌نگرد. مادر اویش، مادر رهبری از شخصیتی بسیار قدرتمند برخوردار است. ار روحیه‌ای مبارزه‌جویانه برخوردار است. محصول تداوم زنی است که هزاران سال است در این سرزمین زیسته است، تداوم الهگی است. میراث‌دار زنی است که شکست نخورده و تحت تمامی شرایط نیز می‌تواند بر پای خود بایستد. در منطقه‌ای مانند روحا، اقتدارگرایی پدرسالاری درک می‌شود، اما باز هم به صورتی عمل می‌شود که زن اراده خود را در دست ستمگر قرار نمی‌دهد و نماد آن است. رهبر آپو در میان اختلافات پدر و مادر بزرگ می‌شود. مادر درصدد است تا در شخصیت رهبر آپو، گونه‌ای از اقتدارگرایی را  ایجاد کند، رهبری می‌گوید: مادرم به منظور قوی کردن من، به من مبارزه آموخت. تا زمانیکه تلاش زیادی انجام ندهد از غذا خبری نبود؛ برای دفاع از خود به وی مبارزه یاد می‌دهد. تا بتواند که چگونه بر پاهای خود بایستد و بدین شیوه راه‌های زندگی را به وی می‌آموزد. رهبر آپو می‌گوید که نخستین اختلاف من با مادرم از همین نقطه آغاز می‌گردد. مادر وی در وجود رهبر آپو نشان می‌دهد که یک مادر چگونه می‌تواند فرزند خود را در مسیر درست و صحیح قرار دهد و نه آن را در مقابل زانوان خود به تعظیم درآورد؛ که چگونه می‌تواند برای خود ارزش قایل شود. امروز ما مدیون مادر اویش هستیم.

رهبری نیز به بهترین شیوه نوع تربیت و برخورد با مادر را پاسخ می‌دهد. به شیوه‌ای دم دستی و سبک سرانه، مادی، عشق و دوستی خود را به مادرش نشان نمی‌دهد. دوست داشتن مادر به شیوه‌ای صحیح چگونه باید مدلی برای دیگر مادرها باشد و همچنین آزادیخواهی یک مادر چگونه به الگویی برای دیگر مادران مبدل شود؟ زن چگونه می‌تواند از دردی که با آن زندگی می‌کند، عبور کند؟ رهبر آپو همواره در جستجو و تلاش برای دست‌یابی به این مهم بود. می‌گوید: مادرم از من یک تکه پارچه خواست، برایش نخریدم؛ زیرا از من چنین انتظاری داشت، اما من در مقابل چه کردم؟ آزادی زن را خلق کردم. ارتشی از زنان را تاسیس کردم. دفاع زنان را تاسیس کردم و نیرویی بزرگ به این مسئله پاسخ داد. عشق ورزی به مادر براساس حقیقت، بر اساس معنویت است که می‌تواند بزرگ شود؛ مادر به مثابه یک بیولوژی و نه یک جسم فیزیکی. تمامی آفرینشگری‌های مادری را در قالب میهن دید، مادر را به عنوان طبیعت دید، به عنوان مادر بشریت مترقی دید. مادر را به این عناصر گره زد. تمامی این موارد را به هم پیوند داده و اینگونه به مادرش پاسخ داد. شایسته‌ترین فرزند مادر بود و بیشترین کسی بود که مادرش را در آغوش گرفت. مادر رهبری این مسئله را درک کرده بوده و در خط رهبری قرار گرفته بود. ارتباط مادر و فرزند با یکدیگر را باید به درستی تعریف نمود. رهبر آپو به این شیوه به مادرش پاسخ داده و اینگونه بود که فرزند شایسته مادر خود شد.

خبرگزاری فرات نیوز: رهبر آپو جنبش زنان آزاد را به مادرش تقدیم می‌کند. این اقدام را باید چگونه ارزیابی کرد و این اقدام چه احساسی را از خود به جا می‌گذارد؟

سوزدار آوستا: اکنون باید بر مبارزه آزادی زن، مهمترین نقطه عطف در مبارزه رهبر آپو متمرکز شد. رهبر آپو مبارزه آزادی زن، درک زن به عنوان درک حیات، به عنوان دستیابی به جامعه اخلاقی و سیاسی، به عنوان محصولی ریشه‌دار در تاریخ و چگونگی پدیدار آن را به عنوان مبنای آفرینشگری را مورد توجه قرار می‌دهد. نتایج و پیشرفتهای به دست آمده از سوی زن را نشان می‌دهد. با کشف زن، با به آزمون گذاشتن زن، این موارد را توضیح می‌دهد. رهبر آپو این موارد را به عنوان مبنایی اساسی درنظر گرفته و بر مبنای این موارد با زن برخورد می‌نماید. ما به عنوان زنان مبارز و زنان آزادیخواه مدیون چنین نگاه و چنین برخوردی هستیم. رهبر آپو ذهنیت شکل گرفته را در نزد زنان درهم شکست. زن برده هزاران ساله را بعد از تلاشی عظیم با پیشبرد سیستم اقتدارگرایانه، طبقاتی و لگد مال شده بار دیگر به ارزش رساند، رهبر آپو بار دیگر این زن را دوباره نیرو بخشیده و به عمل واداشت. می‌توان آن را مانند آفرینش حیاتی جدید تعریف کند؛ که چگونه اندیشه و فکر آزادی در زن توسعه یافت. آلام و مصائب وی از هر سه زایش نیز می‌تواند در این رابطه بیشتر و بزرگتر باشد. زن در تمامی ابعاد خود خارج از جامعه، به کنار زده شده بود. به برده تبدیل شده بود، بدون اراده و نیرو گذاشته شده بود. وسیله خرید و فروش در دست مرد بود. رهبر آپو بدین شیوه با زن، براساس برقراری دوستی‌ای حقیقی با زن ارتباط برقرار کرد، که چگونه و از چه طریقی می‌تواند به زن نیرو بخشیده و به زن آگاهی بدهد. نوع ارتباط رهبر با زن بر این مبنا استوار بود. در مبارزه برای آزادی زن، رهبری زن را رفیق و دوست خود یافته و در تمامی مبارزات و تلاشهای خود دوشادوش زن حرکت کرد.

امروز می‌بینیم که زنی که سر تعظیم فرود آورده بود، از زنان بی‌اراده، زن قهرمان ساخته است. زن آگاه و با اراده ساخته است. فلسفه آزادی زنان را توسعه داده است. تبدیل زنان به ارتشی مختص زنان را به  شیوه‌ای طولانی و بدون وقفه و با نیروی خود زنان ایجاد کرده است. اندیشه رهایی زن را براساس ۵ عنصر اساسی خود خلق کرده و امروز زنان خود معیار این اصول هستند. در هر صورت این معیارها در دست وی هستند. بپذیرد یا نه، زندگی کند یا نه، چگونه مبارزه کند با برخوداری از این معیارها می‌تواند خود را بر سازد. از تمامی این موارد به نفع حراست و صیانت از خود بهره گیرد. برای میهن‌دوستی، برای اخلاق و تامین موجودیت خود بهره گیرد.  ۲۷ سال بدون وقفه در خاورمیانه در مقابل تمامی اشکال فاشیسم و اقتدارگرایی مبارزه دفاع از خود را ادامه می‌دهد. این تفکر، فکر و فلسفه بزرگ شخصیتهای میلیتانی مانند سارا-ها را به نمایش گذارده است؛ که چگونه در مقابل دشمن موضع بگیرند. افرادی مانند زیلان و بریتان با چنین تفکری ظهور کرده‌اند. از سارا گرفته تا به امروز، شخصیتهایی مانند دلال، آرمانج، هزاران زن قهرمان آفریده‌اند. امروز این تفکر خود واجد یک سیستم است، از اندیشه و نهادهای خویش برخودار است. از سلاح دفاعی خود برخوردار است. از فکر، اندیشه، علم و ایدئولوژی خود برخوردار است.

تمامی این موارد جزو هدایای رهبری به مادرش هستند. این دو با هم بسیار مرتبط هستند. هم سالگرد مادرش، اویش و هم سالگرد اعلام تاسیس ارتش زنان. در سال ۱۹۹۳ مادر اویش درگذشت. بعد از ۶ ماه رهبر آپو تاسیس ارتش زنان را اعلام نمود. و این حاکی از اهمیت پاسخ به رنج‌های مادرش بود.؛ پاسخی بود که چگونه می‌تواند به تلاش‌های زن ارج بنهد، آن را مشحون از آگاهی و درک نماید. زنان با درک چنین واقعیتی بود که در خط رهبر آپو حرکت کردند و حول وی گردهم امدند. رهبر آپو اظهار داشت که: من مردیت کلاسیک را کُشتم، رفاقت و دوستی با زن را ایجاد کردم؛ زن کلاسیک را کُشتم. و این مهم در شخصیت سارا تا به امروز به نتیجه رسیده است. زن برده، زنی که سر تعظیم فرود آورده و در مقابل ظلم دچار ضعف می‌شد، امروز نسبت به این کاستی‌های آگاهی پیدا کرده و امروز از موضع آزادانه خود برخوردار است. چنین روزی، روزی آزادی زنان و گسترش پارادایم جدید است. امروز سالروز ایجاد سیستم دمکراتیک و سوسیالیستی است.

خبرگزاری فرات نیوز: از نظر خلق کورد در سال ۲۰۲۰ زادروز و اهمیت رهبر آپو را چگونه باید ارزیابی کرد؟

سوزدار آوستا: باید به عنوان جنبش آزادیخواهانه خلق کوردستان حول رهبری، مبارزه را ارتقا بخشید؛ سال ۲۰۲۰ رهبر آپو وارد ۷۱ سالگی می‌گردد. رهبر آپو در چنین سنی، ۶۰ سال است که حیات خود را به مبارزه‌ای دشوار اختصاص داده است. مهمترین موضوعی که ما بر آن تاکید داشته باشیم آزادی رهبر آپو است. بدون هیچ تردیدی از نظر ما باید رهبر آپو از شرایط دشوار کنونی رهایی یابد. رهبر آپو باید بتواند آزادانه مبارزه خود را ادامه دهد. هدف ما در سال ۲۰۲۰ دستیابی به این مسئله است. معنای چنین روزی به معنای مبارزه است، حرکت و سازماندهی بیشتر است، درک هر چه بیشتر رهبر آپو است، بازتاسیس خود بر اساس تفکرات رهبری است. تاسیس و درونی کردن ذهنیت دمکراتیک اجتماعی و سیاسی و اخلاقی است. با زاد روز رهبر آپو در می‌یابیم که هر روز وی با مبارزه، با مقاومت، با دشواری و زحمت، با نوع برخورد و هدایت ویژه، با آفرینش فلسفه‌ای جدید، سبک حیات جدید همراه بوده است، به همین دلیل لازم است که چنین روزهایی را با پرسش از این تلاش‌های رهبر آپو آغاز کنیم. خود را بر مبنای این پرسش‌ها بازسازی کنیم. آپو همواره با نیروی بینادین خود عمل کرده است، هیچگاه در طول حیات خود با ضعف زندگی نگرده است و در میان بحران و کائوس هموراه راه حل را ایجاد کرده است.

رهبر آپو همواره مطالبه‌گر و جستجوگر حقیقت بوده است. قهرمان مقاومت بوده است. همیشه با نوع برخورد خود، واکنش و موضع خود، با ذهن و اندیشه و عمل خود به فلسفه آزادی تبدیل شده است. با چنین روزی نباید به عنوان زادروز یک شخص معمولی برخورد کرد، بلکه باید در صدد درک وی برآمد. ما که هستیم، رهبر آپو کیست؟ باید این گونه دست به مقایسه زد. از کودکی وی گرفته تا رشد وی و تا سال ۲۰۲۰ که وارد ۷۱ سالگی خود شده است، چه اقداماتی کرد؟ همراه با این اقداماتش چه چیزی بنیان نهاد؟ امروز در چه سطحی قرار دارد؟ از نخستین عصیان تا جنگ انقلابی خلق را ما باید درک کنیم. خصوصا که ما باید به عنوان زنان کوردستان، مانند میلیتانهای جنبش آزادیخواهی زنان، بیش از پیش چنین روزی را به عنوان زاد روز خود ملاحظه کنیم. امسال را باید به درک و دستیابی به سطحی قلمداد کنیم که تمامی راه‌حل‌ها به آن نقطه ختم می‌شوند. در نتیجه این واقعیت، رهبری و جنبش آزادیخواهی کورد به نیروهای آزادی و دمکراسی منطقه تبدیل شدند. کورد در سده ۲۱، بر اساس پارادایم نوین، آزادی و دمکراسی را به مدلی ایجاد سیستمی برای حیات دمکراتیک و کمونال برای خود و خلق‌های منطقه تبدیل می‌کند. در سال‌های آینده ما خواهیم توانست خود را بر اساس این واقعیات سازمان داده و رهبر آپو را از این شرایط دشوار آزاد کنیم.

خبرگزاری فرات‌ نیوز: رهبری در انزوایی شدید قرار دارند. اخیرا آتش سوزی در امرالی شبهاتی را در رابطه با امنیت رهبر اوجالان ایجاد و به گمان‌هایی جدی در این رابطه دامن زد. بعد از این آتش سوزی، ویروس کرونا در توجه جامعه جهانی قرار گرفت. امروز در ترکیه شاهد گسترش روزافزون این ویروس هستیم و در مقابل می‌بینیم که هیچ‌گونه تدبیر لازمی در این راستا اتخاذ نشده است. وضعیت زندانیان در چنین شرایط در معرض خطری بزرگ قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی امرالی با چه خطری می‌تواند روبرو شود؟

سوزدار آوستا: حصر و انزوای تحمیلی بر رهبر و بازی‌های دولت ترک همچنان ادامه دارند. پیش از آن در ۲۷ فوریه عمدا در امرالی دست به آتش سوزی زدند. تلاش کردند تا خلق کوردستان و جنبش آزادی خلق کورد را محک بزنند که چه واکنشی خواهند داشت. خواستند تا برخی از محاسبات سیاسی خود را، خرده حساب‌های دیگر را جداگانه با خلق کورد تسویه کنند. در ۳ مارس، رهبر آپو به مواردی اشاره کردند. این آتش بهانه است. درصدد ارسال سیگنال هستند. باید این سیگنالها را به خوبی دید. قدرت و تاثیرگذاری رهبر آپو بر خلق کوردستان، راه حل مسئله کورد و تمامی خلق‌های منطقه، آشفتگی و بی‌ثباتی‌هایی که اکنون فاشیسم با آن دست و پنجه نرم می‌کند، از جمله این موارد هستند؛ آن زمان که در ادلب دچار تنگنا و مضیقه شدند و سیاست آنها در تمامی خاورمیانه با خطر شکست مواجه شد، تلاش کردند تا از این طریق به اقدامات جدیدی دست بزنند. خلق کوردستان و جنبش آزادی خلق کرد در تمامی عرصه‌ها دست به مقاومت زد و در نهایت دشمن ناچار شد که اجازه ملاقات با رهبری را بدهد.

 اما با این دیدار هیچ مسئله‌ای حل نشده است. انزوای وی همچنان ادامه دارد و در معرض خطر جدی قرار دارند. به دلیل شیوع ویروس کرونا ما نمی‌دانیم در امرالی چه می‌گذرد؟ ویروس کرونا، کووید-۱۹، اما باید آن را ویروس سیستم کاپیتالیسم خطاب کرد. سیستم مدرنیته سرمایه‌داری بیماری آفرین است. پیش از این نیز بیماری‌هایی مانند سرطان و ایدز را آفریده است. امروز بیماری دیگری در سطح جهان شیوع پیدا کرده است که ناشی از سیستم مدرنیته سرمایه‌داری است. در واقع انسان متحیر می‌ماند که آیا سیستم مدرنیته سرمایه‌داری تا این حد ناتوان است؟ یا از روی قصد و نیت قبلی این بحران ایجاد شده است؟ در این باره تردید داریم. سیستمی که در آن ارزش‌های انسانی جایی ندارد، می‌تواند به منظور احیا و ترمیم مجدد خود به هر گونه بی‌اخلاقی دست بزند. از هم اکنون می‌گویند که شرایط مانند دوران پیشین نخواهد بود و تمامی امور تغییر خواهند کرد.

در اینجا لازم است که بار دیگر به گفته‌ها و مستندات رهبر آپو رجوع کرد. در عمل گفته‌های رهبر آپو در رابطه با سیستم مدرنیته سرمایه‌داری تحقق پیدا کرده است. ارزش آزادی و دمکراسی برای نیروهای مدرنیته سرمایه‌داری تنها در راستای خدمت  به منافع آنان است. بیش از این ارزشی ندارد. به اندازه سر سوزنی ارزش‌های آزادی و دمکراسی برای آنان واجد ارزش و اهمیت نیستند. نوع برخورد آنان با مسائل امری مشهود است. برای نیروهای هژمونیک مدرنیته سرمایه‌داری منفعت و سود حرف نهایی را می‌زند. برای استفاده از هر چیزی که در خدمت منافع آنان قرار بگیرد ارزش قایل شده و زمانی که به درد آنان نخورد، نقش خود را از دست بدهد، آن زمان است که آن را به کناری می‌گذارند و این حقیقت و واقعیت مدرنیته سرمایه‌داری است. اکنون همه این واقعیت را درک می‌کنند و به گفته‌های رهبری در اینباره رجوع می‌کنند. من براین باور هستم که در وهله نخست خلق کوردستان، تمامی خلق‌هایی که علیه این سیستم هستند، باید در این شرایط دشوار کتاب‌های رهبر آپو را مطالعه کرده و در این باره به  پژوهش دست بزنند. به درستی آن را دریافته و تحت تاثیر ضعف و ناتوانی در این راستا قرار نگیرند. باید با دقت و آگاهی عمل کرده و این جنگ ویژه را خنثی کنند.

لازم است خلقمان بر این نکته به خوبی واقف باشد. دولت فاشیست در این روزها حملات خود به خلق کورد را همچنان ادامه می‌دهد. ۸ شهرداری دیگر را غصب و شهرداران را دستگیر کردند. گویا در صدد آماده کردن قوانینی هستند که طبق آن زندانیان آزاد شوند، اما معلوم شده است که تنها زندانیان تجاوزکار، تبهکار و همدستان دزدی با اردوغان می‌توانند از زندان آزاد شوند. باید همه بدانند که اردوغان تلاش می‌کند تا در این زندان‌ها کمپ‌های مرگ را ایجاد کند. خلق را به صورت گروهی نابود کند. همچنین در کوردستان با نیت قبلی، هیچگونه تدبیری در مقابل کرونا اتخاذ نمی‌شود. نه فقط در شمال کوردستان، در تمامی کوردستان فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ این پلیدی را منتشر می‌کند. لازم است خلق کوردستان در درجه نخست در رابطه با سلامتی و حفظ رهبر آپو و تمامی زندانیان و جامعه بپاخیزد. بدرستی با این مسئله برخورد کرده و مبارزه خود را ادامه دهند. خلقمان از خود و جامعه خود صیانت به عمل آورد. از همدیگر حمایت نمایند. در اندیشه و افکار رهبری تامل نمایند. در این مقطع که همه در خانه‌ها هستند، جنگ روانی در عرصه رسانه‌ها در جریان است. در درجه نخست خلق مبارز و مقاوممان که از تجربه کافی برخوردار بوده و روزهای سختی را از سرگذرانده است باید در بعد جسمی، ذهنی و روانی به مراقبت از سلامت خود بپردازند. در هر صورت به مراقبت خود پرداخته و زنده بمانند. نسبت به افکار رهبری تامل کنند.

در این روزها لازم است همه کتابهای رهبر آپو را مطالعه کنند. به پژوهش در آن دست زنند. باید مبارزه را ارتقا بخشید تا آزادی رهبر آپو و تمامی زندانیان سیاسی ممکن شود. در این روزهای دشوار می‌توان به چنین اقداماتی دست زد. ۷۱ سالگی رهبر آپو را بیش از هر زمان دیگری باید فهمید و این حایز اهمیت است. درمان در تفهیم یافت می‌شود. خلق کوردستان و نیروهای آلترناتیو این سیستم می‌توانند در این بحران به شیوه‌ای قدرتمند ظاهر شوند. زیرا سیستم حاکم و سرمایه‌داری است که دچار هزینه و خسارت می‌گردد. لازم است که دولت ترک و رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ براین نکته واقف باشند. باید بدانند که هر اتفاقی در امرالی و در زندان‌ها روی دهد دولت ترک و آ.ک.پ/م.ه.پ مسئول آن خواهند بود. خلقمان و جنبش ما به آن رسیدگی می‌کند.

در خاتمه بار دیگر زادروز رهبر آپو را به تمامی جهانیان، جوانان و خلق کوردستان، رزمندگان آزادی، تمامی زندانیان تبردیک می‌گویم. با درود به رهبر آپو و خلقهای رهرو حقیقت.