طرح شکایت در دادستانی کل مصر علیه اردوغان

مجدی الکوردی و چندین شخصیت دیگر مصر علیه حملات اشغالگرانه دولت ترک دادخواستی را به دادستان کل مصر ارائه کردند.

شهروندان مصر علیه طیب اردوغان دیکتاتور حاکم بر ترکیه به دادستانی کل مصر شکایت کردند. در دادخواست‌ آمده است که در برابر جنایت‌های جنگی اردوغان لازم است که دولت مصر موضع خود را اعلام کند.

دادخواست که از سوی مجدی الکوردی و چنین شخصیت دیگر مصری امضا شده به استفاده رژیم ترکیه از بمب‌های شیمیایی در حمله به خلق‌های شمال و شرق سوریه اشاره کرده و می‌افزاید که تعداد زیادی غیرنظامی در بمباران‌های سلاحهای ممنوعه به قتل رسیده‌اند.

مدارک مربوط به استفاده از بمب‌های حاوی فسفر سفید به دادخواست ضمیمه شد‌‌ه‌اند. استفاده از این اسلحه‌ها طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است.

در دادخواست آمده است:"اردوغان با گروه تروریستی اخوان‌المسلمین روابط تنگاتنگی دارد. فعالیت گروه اخوان المسلمین طبق قوانین مصر ممنوع اعلام شده است، اردوغان با حمایت از این گروه در تلاش آسیب رساندن به کشور مصر است."