فراخوان اتحاد و مقاومت در مردین

در مردین کنش تحصن دمکراسی در محکومیت غصب شهرداری کلانشهر‌های آمد، مردین و وان ادامه دارند. کنشگران خلق را به مقاومت اتحاد دعوت نمودند.

    تحصن دمکراسی مردین علیه گماشتن قیم بر شهرداری‌های ه.د.پ در ۲۶مین روز ادامه دارد. کنش در مقابل ساختمان ه.د.پ در محاصره‌ی نیروهای پلیس انجام شد.پس از گردهم‌ آمدن کنشگران بیانیه‌ای قرائت گردید.

    نادره چلیک به نمایندگی از انجمن جوانان ه.د.پ مردین اعلام کرد، در برابر ذهنیت قیم‌ها خواهند ایستاد.

    احمد چلیک ریاست انجمن نویسندگان مردین از کمال کلیچداراغلو ریاست کل ج.ه.پ درخواست کرد، در برابر غصب اراده و حق خلق موضع‌گیری نماید.

    ایمام تاشچر پارلمانتار ه.د.پ آمد اظهار داشت، "در صورت اتحاد کوردها هیچگاه چنین چیزی روی نمی‌داد. نه قیم می‌گماشتند. نه اراده‌ی خلق کورد غصب می‌گردید. زمان زمان وحدت و همبستگیست، بایستی متحد شویم. خلق کورد یکی از بازیگران اساسی ترکیه است. در صورتی که در این برهه متحد شویم قادر نخواهند بود به ما حمله کنند. به همین دلیل به تلاش‌هایمان برای دستیابی به اتحاد خلق کورد ادامه خواهد داشت."