فراخوان سلچوک مزراکلی برای جامعه‌ی بین‌المللی

سلچوک مزراکلی رئیس مشترک شهرداری بزرگ آمد ه.د.پ که توسط رژیم آ.ک.پ دستگیر شده است، نامه‌ای برای افکار عمومی بین‌المللی نوشت.

سلچوک مزراکلی رئیس مشترک شهرداری بزرگ آمد ه.د.پ که توسط رژیم آ.ک.پ دستگیر شده است، نامه‌ای خطاب به افکار عمومی بین المللی فرستاد. وی در مورد ادعاهای بی‌اساس رژیم حاکم گفته است، "سیستم قضایی ترکیه به تنهایی در خدمت یک حزب است."

مزراکلی یادآور شد که در انتخابات ۳۱ مارس ۲۰۱۹، ۶۹.۹ درصد مجموع آرا را برای تصدی بر پست ریاست شهرداری کلانشهر آمد بدست آورده است و در ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ از وظیفه‌ی خود کنار گذاشته شده و به جای وی قیم گماشته اند و از روز ۲۲ اکتبر نیز دستگیر شده است.

مزراکلی گفت، "دستگیری اراده ی خلق، دستوری قانونی نیست. هدفشان آن است که اجازه ندهند کوردها شهرهایشان را اداره کنند."

رئیس مشترک شهرداری آمد اشاره کرد، در ترکیه قتل‌عام قانونی در جریان است و معیار ظلم از بیگناهی به امری ویژه بدل شده است.

مزراکلی همچنین گفت، "علت دستگیری وی، سخنان کسی است با نام ه.ب.آ "که در ماه مارس ۲۰۱۶ در منطقه‌ی نسیبین مردین دستگیر شده و ۱۱ روز قبل از انتحابات در ۲۰ مارس ۲۰۱۹ در مورد وی سخن گفته است."

مزراکلی می‌گوید، "این شخص خواسته از قانون اعلام پشیمانی سودمند شود و در ۲۰ مارس ۲۰۱۹ علیه من گفته است، "در بیمارستانی که در آن کار می‌کردم، در زمان شیفت شب برای یک عضو سازمان عمل جراحی انجام داده‌ام." بخشی از روده‌ی وی را جدا کرده و صبح از بیمارستان رفته است. این فرد سخنان را از شخص دیگری نقل کرده است. این حرفها حقیقت ندارند و چنین چیزی رخ نداده و من نیز این کار را نکرده‌ام."

مزراکلی در نامه‌ سرگشاده خود گفته است، حزب ه.د.پ با کسب ۶ میلیون رای در ترکیه سومین حزب سیاسی اپوزسیون است، به همین دلیل عضویت در ه.دپ نباید جرم قلمداد شود.

مزراکلی همچنین اعلام کرد، در ۱۹ آگوست ۲۰۱۹، ۱۵ رئیس مشترک شهرداریهای ه.دپ دستگیر شدند و وزرات کشور ترکیه قیمها را به جای آنها به کار گماشت.

وی گفت، "در ترکیه عدالت تنها کلمه‌ایست که بر روی دیوارهای دادگاه نوشته شده است و سیستم قضایی تنها در خدمت یک حزب است."

وی در پایان نامه‌اش از افکار عمومی بین‌الملل، سازمانهای حقوق بشری و نیروهای دمکراتیک می‌خواهد، علیه غصب حق انتخابات کوردها در ترکیه موضع‌گیری کنند و برای پایان دادن به فشارهای تحمیل شده به احزاب سیاسی مبارزه کنند.