فراخوان کنگره جامعه دمکراتیک و جنبش زنان آزاد: همه باید نسبت به امرالی هوشیار باشند

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در رابطه با آتش سوزی امرالی از همه درخواست نمود که نسبت به وضعیت کنونی هوشیار باشند.

کنگره جامعه دمکراتیک و جنبش زنان آزاد در رابطه با آتش سوزی امرالی نشستی خبری برگزار نمود. لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در این رابطه از همه درخواست نمود که نسبت به وضعیت کنونی هوشیار باشند. لیلا گوون در این رابطه افزود: در این رابطه از جامعه بین‌المللی و جامعه دمکراتیک، نهادهای مدنی و افکار عمومی می‌خواهیم نسبت به این موضوع با حساسیت برخورد کنند.

کنگره جامعه دمکراتیک و جنبش زنان آزاد در رابطه با آتش‌سوزی روی داده در امرالی نشستی خبری را در دفتر مرکزی خود برگزار و در این نشست لیلا گوون، سخنگوی جنبش زنان آزاد و اعضای رهبری حزبهای دمکراتیک خلق‌ها و مناطق دمکراتیک حضور داشتند. در این نشست لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک اظهار داشت: از طرق رسانه‌ها از آتش‌سوزی امرالی اطلاع یافتیم که آقایان اوجالان، عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و حاملی ییلدرم در آن جا زندانی هستند. گفته می‌شود که همراه با درخواست‌هایی از آتش‌نشانی مودانیا و بورسا برای اطفای حریق، به دلیل باد شدید، حرکت کشتی‌ها با دشواری‌ها صورت می‌گیرد. علیرغم گفته‌هایی مبنی بر آغاز عملیات اطفا، ما از گسترش آتش‌سوزی در جنگل به وسیله تداوم وزش باد نگران هستیم.

لیلا گوون خاطرنشان ساخت که هر چند از دلایل شروع آتش سوزی اطلاعی در دست نیست، اما باید مقامات دولتی و از جمله وزیر دادگستری و مدیران حکومتی در این رابطه سریعا شفاف سازی کنند. لازم است خانواده‌های زندانیان و وکلا سریعا به امرالی رفته و با زندانیان ملاقات داشته و اجالان و دیگر زندانیان به مکان دیگری انتقال پیدا کنند. بیانیه‌های دگر بعد از این اقدام می توانند مفید باشند. تا زمانیکه این دیدار صورت نگیرد، تمامی بیانیه‌ها و اظهارات حکومت به هیچ وجه نمی‌توانند مورد توجه قرار بگیرند. انزوایی که مدتی طولانی است ادامه دارد، نمی‌تواند بدین شیوه همچنان ادامه داشته باشد. ٢١ سال است که آقای اوجالان در حصر قرار داشته و دیگر این انزوا مایه پذیرش نیست. بعد از تلاشهای کودتا از سوی طرفداران فتو (گولن)، وضعیت منفی ایجاد شده و لازم به نظر می‌رسد که اکنون وضعیت آقای اوجالان تغییر داده شود.

لیلا  همچنین با اشاره به حصر رهبر آپو خاطرنشان ساخت: انزوایی که به عنوان صفحات تاریک در تاریخ حقوقی ترکیه ثبت شده و جامعه را دچار نگرانی می‌کند کافی نبوده است که اکنون رویدادهای طبیعی مانند آتش سوزی نیز به آن اضافه شده و جامعه را بیش از پیش دچار نگرانی‌های شدید می‌نماید. خلقمان نیازمند بحران و نگرانی و تنش نیست، خلق نیازمند امید به زندگی و ارزشهای جامعه دمکراتیک است. در این رابطه از تمامی آحاد جامعه دمکراتیک داخلی و بین المللی، سازمانهای مدنی و افکار عمومی جامعه می‌خواهیم که در این رابطه حساسیتهای لازم را دشته باشند.