فرمانده یژاستار: حملات اشغالگرانه در تداوم توطئه صورت می‌گیرند

لاله‌شین جودی فرمانده نیروهای زنان آزاد اظهار کرد که حمله به شمال سوریه در چارچوب توطئه ١۵ فوریه صورت گرفته است

لاله‌شین جودی فرمانده نیروهای یژاستار در گفتوگو با خبرگزاری فرات زوایای توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه علیه خلق کورد را مورد تحلیل قرار داد.

جودی خاطرنشان کرد که توطئه‌گران با فتنه‌ی ١۵ فوریه و اسارت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سعی کردند جامعه را با بن‌بست روبرو کنند. وی افزود:"هدف آنان این بود که مابین خلق کورد و ترک به آشوبگری دست زده و تنش و جنگ را گسترش دهند و آن‌ها را از میان بردارند. اینچنین در تلاش بودند تا با دامن زدن به جنگ در تمامی جهان حکمفرما شوند. نیروهای امپریالیست و سرمایه‌داری جهانی درصدد بود تا جنگ میان جوامع را شعله‌ور کنند تا به این طریق سیستم خود را سر پا نگاه دارند."

شخصیت‌هایی همچون رهبر آپو هر هزار سال یکبار ظهور می‌کنند

لاله‌شین جودی با یادآوری ادعاهای سردمداران رژیم فاشیست ترک در رابطه با نابودی ملت کورد افزود:"مدعی شدند که کوردستان را زیر بتون مدفون کرده‌اند. با این توطئه در نظر داشتند کوردها را به صد سال قبل برگردانند. زیرا در این مقطع رهبران محدودی وجود دارند و به ندرت در میان یک خلق رهبر ظاهر می‌شود. شخصیت‌هایی همچون رهبر آپو هر هزار سال یکبار ظهور می‌کنند. از اینرو ملت کورد و خلق‌های دیگر به رهبر آپو امید بسته‌اند. افکار و ایده‌های رهبر آپو تمامی جوامع، خلق‌های تحت ستم و بشریت را در برمی‌گیرد. بدون شک توطئه‌گران به اهداف خود دست نیافتند. زیرا رهبر آپو با تغییر پارادایم و با انتشار دفاعیات خود توطئه را نقش بر آب کرد. پارادایم نوین در میان خلق کورد اشاعه یافته و با گسترش آن در خاورمیانه به تمام جهان رسید."

لاله‌شین جودی در بخشی دیگر از سخنان خود به حمله ٩ اکتبر ٢٠١٩ رژیم ترکیه به روژاوای کوردستان پرداخته و در این رابطه گفت:"این حمله‌ای به فسلفه، ایده‌ها و سیستم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است، اگر در جایی کورد و کوردستان وجود داشته باشد یا جامعه به حیات خویش ادامه دهد، اگر جامعه به شیوه‌ای برابر زندگی نموده و در خصومت با همدیگر نباشند، رژیم‌های اشغالگر این امر را تهدیدی برای خویش محسوب می‌کنند. رهبر آپو سیستمی را علیه سیستم سرمایه‌داری که جهان را قبظه کرده بنیان نهاد. سیستم رهبر یک آلترناتیف این سیستم است. سبب حملات کنونی در باکور (شمال کوردستان)، باشور (جنوب کوردستان) و روژاوا به این مورد برمی‌گردد. این حملات برای نسل‌کشی و پاکسازی ملت کورد است. می‌خواهند با این حملات خاورمیانه را به یک گرداب مبدل کنند. از اینرو لازم است خلق کورد، خلق‌های خاورمیانه و جهان علیه توطئه‌گران بپاخواسته و ایستادگی کنند."