فرهاد محمدی به ۴ سال حبس محکوم شد

فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیر شاخه‌ی کوردستان حزب وحدت ملی از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنه به ۴ سال حبس محکوم شد

به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان، فرهام محمدی وکیل دادگستری و دبیر شاخه‌ی کوردستان حزب وحدت ملی توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنه با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به ۴ سال حبس محکوم شد.

این حکم در اواسط خرداد صادر شده و پس از اعتراض آقای محمدی به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده شده است.

فرهاد محمدی در دی ماه ۹۷ هم زمان با موج گسترده‌ی بازداشت فعالین محیط زیست و همچنین اعضای شاخه‌ی کوردستان حزب وحدت ملی در سنه و کامیاران، بازداشت شد. وی حدود ۵ ماه در سلول انفرادی اداره‌ی اطلاعات سنه برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار بود.

وی در تاریخ ۴ خرداد ۹٨ پس از اتمام دوران بازجویی به بخش قرنطینه‌ی زندان سنه منتقل شده و برخلاف روال عادی قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل نشده و به طور غیر قانونی قرار بازداشت وی تمدید شد.

 آقای محمدی در تمام مدت بازداشتش علی‌رغم بیماری دختر خردسالش از دیدار با خانواده‌ی خود محروم بوده و فقط یک بار با حضور بازجوها توانست با آنها دیدار کند.

وی در نهایت در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ بعد از ۶ ماه بازداشت با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنه آزاد شد.