قادر سلیمی به اعتصاب غذای خود پایان داد؛ تداوم اعتصاب غدای سه زندانی سیاسی دیگر

روز سه‌شنبه ٢٩ مرداد قادر سلیمی زندانی امنیتی زندان اورمیه با قول مساعد مسئولین زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد.

   قادر سلیمی از روز سه شنبه اول مرداد در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط وی و عدم انتقال به زندان بوکان دست به اعتصاب غذا زده بود.

   وی روز سه شنبه ٢٩ مرداد با قول مساعد مسئولین زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد.

   قادر سلیمی در تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با اتهام " عضویت در گروههای سلفی" به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

   سه زندانی دیگر محبوس در زندان اورمیه همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند.

   مصطفی سبزی از اول مرداد، رحمی تورگوت از ۳۱ تیر و کامران درویشی از ۲۲ مرداد دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

   این زندانیان سیاسی با مطالبات مختلف مانند عدم موافقت مسئولین زندان با درخواستهای آنها مبنی بر اعزام به مرخصی، آزادی مشروط، انتقال به زندان محل سکونت خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

   لازم به ذکر است مسئولین زندان مصطفی سبزی را تهدید کرده اند در صورتی که به اعتصاب خود پایان ندهد تبعید خواهند کرد.

   وی با اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به ۱۵ سال زندان محکوم شده در اعتراض به عدم موافقت با درخواست وی برای انتقال به زندان ماکو دست به اعتصاب غذا زده است.