"لازم است که هر خانه‌ای به مدرسه زبان کوردی تبدیل شود"

جمعیت کوردی-دَر و آکادمی احمد خانی که با دستور رئیس جمهور ترک طیب اردوغان تعطیل شده‌اند، در رابطه با ٢١ فوریه، روز جهانی زبان مادری از همه آحاد ملت کورد خواستند که در مقابله با سرکوب، خانه‌های خود را به مدرسه زبان کنند

مدیران کوردی-دَر (جامعه پژوهشی و پیشرفت زبان زبان کورد) و آکادمی احمد خانی که با دستور رئیس جمهور ترک طیب اردوغان تعطیل شده‌اند، در رابطه با ٢١ فوریه، روز جهانی زبان مادری از همه آحاد ملت کورد خواستند که در مقابله با سرکوب، خانه‌های خود را به مدرسه زبان کوردی تبدیل کرده و در این رابطه اظهار داشتند که فرهنگ و زبان و هویت همچون اعضای بدن، مکمل یکدیگر هستند.

مدیران جامعه پژوهشی و پیشرفت زبان زبان کورد و آکادمیسینهای انستیتوی احمد خانی که با دستور طیب اردوغان رئیس جمهور ترک تعطیل شده‌اند، در رابطه با ٢١ فوریه، روز جهانی زبان مادری با خبرگزاری مزوپوتامیا گفتگو کردند.

رفعت رونی یکی از مدیران و اساتید کوردی-دَر که از سال‌های ١٩٩٠ مبارزه برای آموزش و توسعه زبان کوردی را هدایت کرده است، در این گفتگو خاطرنشان ساخت که در مبارزات آنها برای توسعه زبان و فرهنگ کوردی، مرکز فرهنگی مزوپوتامیا (ن.چ.م) و انستیتوی زبان کوردی استانبول پیشاهنگ و رهبری این فعالیتها را بر عهده داشته و این چالش‌ها تا به امروز نیز ادامه داشته است. بعد از آنکه مبارزه خلق کورد با شور و خروش توسعه یافت، آگاهی و درکی جدید نسبت به زبان کوردی ایجاد شده است.

هدف مواجهه با سیاستهای سرکوب بود

رونی با خاطرنشان ساختن سیاستهای سرکوب و انکار دولتی بر خلق کورد اظهار داشت: انکار و سرکوب تحمیلی علیه زبان جرم علیه بشریت محسوب می‌شود. زیرا آشکار شد که دولت در رابطه با انکار و سرکوب ناگزیر شده است گام‌هایی را به عقب برداشته و برخی از قوانین را مجددا بازبینی کند و در این راستا اندکی عقب نشینی نمود. دولت در این راستا تلاش کردند کنترل برخی از نهادها و سازمانهای کوردی را بر عهده بگیرند، اما دولت در نهایت موفق نشد. در این رابطه تلاش کردند تا دوره‌های زبان کوردی را نیز برگزار شود، اما با موفقیت مواجه نشدند، و در نهایت کوردی-دَر تاسیس شد. تاسیس این سازمان با امید‌های فراوانی همراه بود. هدف کوردی-دَر نیز این بود که به عنوان سپری در مقابل سیاستهای سرکوب زبانی عمل کنند، زبان کوردی را حراست کنند و همزمان آن را نیز گسترش ببخشند و مبنایی قدرتمند را برای زبان کوردی ایجاد نمایند. بدین منظور در بسیاری از نقاط شمال کوردستان، شعبه‌های این سازمان ایجاد شد. در شهرهای باکور کوردستان و شهرهای ترکیه، ٣٧ شعبه کوردی-دَر تاسیس شدند. هزاران نفر از فرزندان خلق کورد، در این کلاس‌ها شرکت کردند. خلق کورد، کوردی-دَر را به عنوان مدرسه‌ای بدیل نگریسته و کودکانشان را به آنجا فرستادند.

٨٠٠ نفر در سه مدرسه آموزش دیدند

رونی با خاطرنشان کردن بازگشایی مدارس زبان کوردی و از جمله مدرسه شهید فرزاد کمانگر در آمَد، مدرسه بریوان در جزیر و مدرسه مادر اویش در شهر گوَر اظهار داشت: در هر سه مدرسه، نزدیک به ٨٠٠ دانش آموز زبان کوردی را آموختند. خلقمان با استقبال از این مدارس فرزندانشان را به این مدارس فرستادند. این مدارس به امیدی برای خلقمان تبدیل شده بودند. اما دولت با مشاهده استقبال عمومی از این مدارس، به آنها حمله کرده و در مقابل خلق نیز از مدارس خود دفاع به عمل آوردند. به رغم آنکه مدارس مهرو موم شدند، اما آموزش زبان کوردی ادامه یافت. اخیر نهادهایی که به آموزش زبان کوردی می‌پردازند نیز هدف حملات دولت آ.ک.پ قرار گرفته و در سال ٢٠١۶ تعطیل شدند.

فرهنگ، زبان و هویت اعضای یک بدن هستند

رونی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که زبان آغازگر حیات بشری است، مبنای دانش و تمدن بوده افزود: زمانیکه زندگی بشری فاقد زبان باشد، این زندگی دچار نقص و کاستی خواهد بود و حیاتی آزادانه قلمداد نمی‌شود. به همین دلیل انسان از طریق زبان است که به جایگاه انسانیت و اجتماع دست می‌یابد و از طریق زبان است که به خلق و ملت تبدیل می‌شود. زمانیکه آموزش زبان در عرصه حیات انسانی قرار نگیرد، کورد نیز همانند ماهی‌ای که خارج از آب باشد، بدون روح مانده و فاقد زندگی و حیات می‌شود. اکنون نهادها، موسسات، شبکه و پلتفرمهای زبانی خلق کورد پیام مبارزه را داده و در این راستا عزمی نستوه دارند.

منبع: MA