لاپوشانی جنایت‌های رژیم ترک از سوی پارلمانتار کورد

یک زن پارلمانتار حزب دمکرات کوردستان عراق در پارلمان عراق، کسانی را که در پارلمان عراق از کشته‌شدگان حمله ی ترکیه به اقلیم کوردستان به عنوان شهید یاد می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد.

در جلسه‌ی شماره‌ی ۱۳ پارلمان عراق که ۱۱ نوامبر / ٢٠ آبانماه برگزار شد و مخصوص پروژه قانون پرداخت خسارت به قربانیان و خسارت دیدگان عملیات جنگی و اشتباهات نظامی و عملیات ترور بود، یسری رجب عضو پارلمان جنبش آزادی از لیست نسل نو و عضو هیئت حقوق بشر در پارلمان عراق، در این جلسه از رئیس پارلمان عراق خواست که آن هموطنانی که به دلیل بمباران جنگنده‌های ترکیه شهید شده‌اند را به عنوان شهید ثبت کرده و به خانواده و بستگانشان خسارت پرداخت شود.

یسری رجب در پارلمان اینگونه درخواست خود را مطرح کرد: "تعداد زیادی از هموطنان و کشاورزان بی‌گناه مناطق مرزی به دلیل بمبارانهای بی‌هدف دولت ترکیه قربانی و شهید شده‌اند، اما تاکنون نه از طرف حکومت اقلیم و نه از طرف حکومت مرکزی به عنوان شهید ثبت نشده‌اند. برای آنانی هم که متحمل زیان گشته‌اند جبران خسارت نشده است."

در مورد این درخواست یسری رجب هیچ کدام از اعضای پارلمان از هیچ ملیت و گروهی اعلام نارضایتی نکرد و با آن مخالفت ننمود، اما آنچه تعجب ‌برانگیز بود این بود که یک عضو کورد پارلمان از لیست حزب دمکرات کوردستان عراق با نام هدار زبیر بارزانی اعلام نارضایتی کرد و اعلام نمود که آن زنان و کودکانی که توسط ترکیه قربانی شده‌اند شهید نیستند و بر اساس قانون با آن مخالفت کرده و اجازه نمی‌دهد توسط حکومت عراق به آنها خسارت پرداخت شود.

وی گفت: "موضوع پرداخت خسارت به کسانی که توسط جنگنده‌های ترکیه قربانی‌ شده‌اند نیاز به قوانین بین‌المللی دارد و ما نمی‌توانیم در مورد آن تصمیم‌گیری کرده و به آنها خسارت پرداخت کنیم."

این در حالیست که در همین نشست دکتر بهار محمود عضو هیئت قانون پارلمان عراق اعلام کرد هیچ مانع قانونی برای آنکه این قربانیان به عنوان شهید ثبت شوند و به خانواده‌شان خسارت پرداخت شود، وجود ندارد.