مادران آشتی به گردهمایی اعتراضی مردین پیوستند

مادران آشتی در دوازدهمین روز به گردهمایی اعتراضی مردین علیه گماشته دولت ترک بر شهرداری این شهر پیوستند. مادران اعلام کردند که قیم رژیم ترک را به رسمیت نمی‌شناسند و از اراده و نماینده خویش صیانت به عمل می‌آورند

   تحصن، گردهمایی و تظاهرات علیه گماشتگان دولت ترک بر شهرداری‌های سه کلانشهر آمد، مردین و وان از ١٢ روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. پارلمانتارها و مادران آشتی که از الیح و سیرت به مردین آمده بودند در پارک کاریولار بخش آرتوکلو شهر مردین گردهم آمدند. مانع‌تراشی چماقداران پلیس اردوغان نتوانست مانع از تجمع مادران شود و اشغالگران را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

نمی‌توانند ما را به عقب بازگردانند
   نوران ایمر پارلمانتار شرنخ ه.د.پ گفت:"اراده خلق و رویکرد رئیس مشترک در سیستم ما خط بنفش ماست. هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع فعالیت ما شود. نمی‌توانند ما را به عقب بازگردانند." وی تأکید کرد تا زمانی که گماشتگان بر شهرداری از کار برکنار نشوند تجمع‌های اعتراضی به قوت خود باقی خواهند بود.

قیم را به رسمیت نمی‌شناسیم
   دایه سلطان ازسون یکی از مادران آشتی به نمایندگان مادران الیح و سرت در سخنانی گفت:"ما نمی‌خواهیم کسی جانش را از دست دهد. ما خواهان صلح هستیم. مرگ راه حل نیست. ما مادر سربازان، پلیس و گریلا هستیم."

   حلیمه کایا یکی دیگر از مادران آشتی گفت:"قیم را به رسمیت نمی‌شناسیم. پس چرا برای چهار ماه انتخابات کردند؟ می‌توانستند در این مدت بدون حیله انتخابات به دزدی و چپاول خود ادامه دهند."

   مادران صلح و شرکت کنندگان در این گردهمایی سپس به سوی ساختمان شهرداری کلانشهر مردین راهپیمایی کردند.