مرگ یک زندانی در زندان اورمیه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی

احمد آموخته از ۱۱ سال پیش به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی در زندان می‌باشد. وی پیشتر در سال ۹۴ به دلیل سکته‌ی قلبی بخشی از توانایی حرکتی خود را از دست داده بود

 

شنبه شب ۹ شهریور یک زندانی محبوس در زندان اورمیه به دلیل عدم رسیدگی در بهداری زندان و بی‌توجهی مسئولین زندان جان خود را از دست داد.

این زندانی که هویت وی "احمد آموخته" اعلام شده است از ۱۱ سال پیش به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی در زندان می‌باشد. وی پیشتر در سال ۹۴ به دلیل سکته‌ی قلبی بخشی از توانایی حرکتی خود را از دست داده بود.

احمد آموخته شنبه شب به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شده بود اما به دلیل تعلل پرسنل بهداری و عدم اعزام وی به بیمارستان جان خود را از دست داد.