مصطفی کاراسو: شهیدان جوانان را به کوهستان‌ها می‌فرستند

کسانیکه جوانان را به کوهها می‌فرستند، آنها را برای مشارکت در صفوف گریلا به کوهها می‌رسانند شهدای کوردستان هستند.همه و از جمله خانواده‌هایی که توسط سلیمان سویلو برای شکستن شیشه‌های ساختمان ه.د.پ گسیل شدند، باید پیوستن به صفوف گریلا را بدین گونه درک نمایند.

  مصطفی کاراسو، عضو شورای رهبری کنفدارلیسم جوامع کوردستان در ستون هفتگی خود در روزنامه ینی اوزگوز پولتیکا، سیاستهای جنگ ویژه دولت ترک را در رابطه با برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان در صفوف نیروهای گریلا هستند را ارزیابی کرد.

  کاراسو نوشته است: اخیرا در خصوص خانواده‌هایی که جوانان آنها به صفوف گریلا ملحق شده‌اند، اقداماتی انجام شده است. بدیهی است که هیچ خانواده‌ای نمانده است که تمامی اقدامات ممکن را در رابطه با آنها در پیش نگیرند، هر آنچه را که ممکن بوده است انجام داده‌اند. جنگ علیه نیروهای گریلا نه تنها از طریق تانک، توپ، هواپیما و بمباران ادامه دارد، بلکه در درون جامعه نیز این جنگ را به شیوه‌ای دیگر ادامه می‌دهند. جوانان کورد با خواست قلبی خود وارد صفوف گریلا شده و در شرایط دشواری به نبرد ادامه می‌دهند. آنکه جوانان کورد و ترک را از سر اجبار به خدمت نظامی فرامی‌خواند، خود دولت ترک است. این دولت ترک است که از سر اجبار این جوانان را به نبرد گسیل می‌دارد. یک سرجوخه‌ی ترک زمانیکه برادرش را در بوتان از دست داد خطاب به حاکمیت آ.ک.پ گفته بود: چرا فرزندانتان را به جبهه های جنگ نمی‌فرستید؟

  کاراسو با اشاره به خانواده‌هایی که در مقابل ساختمان حزب دمکراتیک خلق‌ها تحصن کرده‌اند نیز نوشته است که این اقدام توطئه ای فتنه‌گرانه برای درهم شکستن تلاشهای خودمدیریتی و علیه اراده و شهرداران مشترک می‌باشد.

  کسانی که این جوانان را به کوهها می‌فرستند، آنها را به منظور مشارکت در صفوف گریلا به کوهها می‌رسانند شهدای شهدای ما هستند. همه و از جمله خانواده‌هایی که از سوی سلیمان سویلو برای شکستن شیشه‌های ساختمان حزب دمکراتیک خلق‌ها گسیل شده بودند، باید مشارکت و پیوستن به صفوف گریلا را بدین گونه درک نمایند. خانواده‌هایی که در مقابل ساختمان حزب دمکراتیک خلق‌ها تحصن کرده‌اند باید بر ین نکته واقف باشند که حیات کوردها، عزت و سربلندی کوردها به وجود این جوانانی که به صفوف گریلا پیوسته‌اند، ارتباط دارد. اگر خواهان حیاتی شکوهمند و با عزت هستید، اینان فرزندان ما باشند یا نباشند، تنها از طریق صیانت از گریلا امکان‌پذیر است.

  این حزب دمکراتیک خلق‌ها نیست که این جوانان را به کوهها می‌فرستد، گریلا توسط حزب دمکراتیک خلق‌ها ایجاد نشده است، جوانان توسط حزب دمکراتیک خلق‌ها به صفوف گریلا نپیوسته‌اند. برعکس؛ در نتیجه مبارزات گریلا، قیام و مبارزه برای دمکراسی انقلابی در ترکیه است که عرصه مبارزه سیاست دمکراتیک خلق شده است. حزب دمکراتیک خلق‌ها یا دیگر احزاب سیاسی، باید همه بر این نکته واقف باشند. لازم نیست در این خصوص حزب دمکراتیک خلق‌ها رویه محافظه کاری در پیش گرفته و لازم نیست که مسئولان این حزب بگویند که ما این خانواده‌ها را درک می‌کنیم. در این رابطه حزب دمکراتیک خلق‌ها باید یک نکته را به خوبی درک کند؛ این خانواده‌ها در چارچوب طراحی جنگ ویژه و بازیهای جنگ ویژه این حرکت را انجام و به این جا فرستاده شده‌اند.

  کاراسو در رابطه با خانواده‌هایی که در مقابل ساختمان حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز تحصن کرده‌اند گفت: در این سرزمین، علیه کشتار، مقدسترین مقاومت تاریخی انجام شده است. این مقاومت در راستای مقابله با نسل‌کشی کوردهاست. اگر جوانان کورد خواهان حیاتی آزاد و دمکراتیک با خانواده و خلق خود بر روی این خاک هستند، لازم است که در مقابل این ظالمان واکنش نشان دهند. همانند میلیونها کوردی که در مقابل این نسل‌کشی به مقاومت دست زده‌اند، باید به صفوف مقاومت بپیوندند و نه اینکه شیشه‌های ساختمان حزب دمکراتیک خلق‌ها را بشکنند. باید همراه و همگام این خلق، علیه گماشتگان دست به مقاومت بزنند. دردها و حسرتها تنها از این طریق است که به پایان می‌رسند. کسانی که به چنین اقداماتی دست می‌زنند، به تداوم این جنگ کمک می‌کنند.

  کاراسو در ادامه اعلام نمود که دفاع و صیانت از جوانان بدینگونه درست نیست،  چنین موضعی دشمنی با جوانان است، خواست تداوم جنگ است. پیش از اینکه این خانواده به سوی ساختمان حزب دمکراتیک خلق‌ها گسیل شوند، هر روز دهها جوان دستگیر شده‌اند. علت دستگیری این جوانان نیز دشمنی با جوانهایی است که بر این خانواده ها نیز تحمیل می‌شود. آیا دستگیری این جوانان را نیز قبول می‌کنید؟ می‌توانید علیه این دستگیریها در مقابل پایگاههای نظامی تحصن کنید؟

  کاراسو در بخش پایانی این ستون خود می‌نویسد: جوانانی که به صفوف گریلا پیوسته‌اند، برای برخورداری از حیاتی آزاد و دمکراتیک به این نیروها پیوسته‌اند. این گریلاها هستند که از حیاتی آزاد برخوردارند و مردگان کسانی هستند که علیه فرزندانشان با دشمن همکاری می‌کنند. از همینرو از این خانواده‌ها می‌خواهیم که خود را از مرگ رهایی بخشیده و در حیات واقعی و راستین مشارکت نمایند.