نیروهای مدافع خلق یاد و خاطره دو گریلای شهید هفتانین را گرامی‌ داشت

ه.پ.گ در بیانیه‌ای مشخصات دو گریلای جانباخته در ١٩ نوامبر ٢٠١٩ / ٢٩ آبان ١٣٩٨ در حملات هوایی ارتش ترک به منطقه هفتانین را منتشر کرد.

مرکز خبررسانی و رسانه‌ی نیروهای مدافع خلق کوردستان در بیانیه‌ای هویت دو گریلای شهید در حمله هوایی روز ١٩ نوامبر ٢٠١٩ ارتش اشغالگر ترک به منطقه هفتانین را منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"در حمله هوایی روز ١٩ مارس ٢٠١٩ ارتش اشغالگر ترکیه به منطقه هفتانین از توابع مناطق حفاظتی مدیا دو رفیقمان به شهادت رسیدند. جزئیات مربوط به هویت رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: بارش چنار

   کد سازمانی: رشید بدران

   محل و سال تولد: سیرت -

   نام مادر – نام پدر: لمیعه - مظفر

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ نوامبر ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: محمد کارا

   کد سازمانی: رشید تولهلدان

   محل و سال تولد: ارزروم - ١٩٩۶

   نام مادر – نام پدر: سعیمە- فرزنده

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ نوامبر ٢٠١٩/ هفتانین

ه.پ.گ با تجلیل از مبارزات این شهیدان یاد و خاطره آنان را گرامی داشته است.

در پایان بیانیه ه.پ.گ آمده است: رفقایمان شهیدمان رشید بدران و رشید تولهلدان همچون رهرو راه آفرینشگران روحیه فدایی حزب کارگران کوردستان نقش بزرگی را بر عهده گرفتند. بر این مبنا مراتب تسلیت خود را به خانواده گرانقدر این دو رفیق شهید و عموم خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم و پیمان می‌بندیم که مبارزه آزادیخواهی را با دیهیم سربلندی بیاراییم."