نیروهای مدافع خلق: یاد و خاطره شهدایمان را با احترام گرامی می‌داریم

ه.پ.گ هویت پنج گریلای شهید خود را اعلام نمود که در خاکورک به شهادت رسیده‌اند.

مرکز اطلاع رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) ضمن اعلام هویت ۵ گریلا که در ٢٢ ژوئن ٢٠١٩/ ١ تیر ١٣٩٨ در منطقه خاکورک به شهادت رسیده‌اند اعلام نمود که با شهدایمان بار دیگر پیمان می‌بندیم که  مسیر مبارزه آزادیخواهانه شهدایمان را با پیروزی به نتیجه برسانیم.

در اطلاعیه نیروهای مدافع خلق آمده است که:

در ۲۲ ژوئن سال ۲۰۱۹ ارتش اشغالگر ترک با هواپیماهای جنگی منطقه حفاظتی مدیا در خاکورک را بمباران کرده و در جریان این بمباران هوایی رفقایمان، فراشین، فرهاد، گلستان، لونت و سمکو به شهادت رسیده‌اند. هویت این شهدا بدینقرار است:

   نام و نام خانوادگی: چیغدم یگیت

   کد سازمانی: فراشین باز

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: هاتون - نوری

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ ژوئن ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: اورهان آراچ

   کد سازمانی: فرهاد کاتو

   محل و سال تولد: آگری

   نام مادر – نام پدر: سعادت- جلال

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ ژوئن ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: مروه کاندار

   کد سازمانی: گولستان کندال اورفا

   محل و سال تولد: عثمانیه

   نام مادر – نام پدر: زلیخا- مصطفی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ ژوئن ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: عارف کوکشاه

   کد سازمانی: لونت سیورک

   محل و سال تولد: اورفا

   نام مادر – نام پدر: عالیه- سیدو

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ ژوئن ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: بدلر یوسفی

   کد سازمانی: سمکو روژهلات

   محل و سال تولد: اورمیه

   نام مادر – نام پدر: جازیه - فرزنده

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ ژوئن ٢٠١٩/ خاکورک

هر یک از رفقای ما، فراشین فرهاد، گلستان، لونت و سمکو در یکی از شهرهای مختلف کوردستان متولد شده و با حس میهن دوستی بزرگی پرورش یافتند. هر یک از این شهدا با مطالبات و ادای دینی بزرگ به جنبش آزادیخواهی و برای به چالش کشیدن دولت اشغالگر ترک به صفوف مبارزه پیوستند و با عزم مصمم خود، با زندگی فروتن و شخصیت زحمتکش خود الگویی برای رفقایشان به شمار می رفتند. در مقابله با عملیات اشغالگری دولت اشغالگر ترک که در منطقه خاکورک آغاز شده بود، قهرمانانه در سنگرهایشان به نبرد پرداختند. رفقایمان که برای آزادی رهبریمان و برای آزادی خلق کورد بدون هیگونه وقفه‌ای به مبارزه دست زدند، در این مسیر شخصیت فدایی خود را به نمایش گذاشتند و با مقاومت نیرومندانه حزب کارگران کوردستان ضربات سنگینی را بر دشمن وارد کردند. برای ما و جوانان میهن دوست کورد تنها وظیفه ممکن که می‌تواند یاد و خاطره شهدایمان را گرامی بدارد، صیانت از یاد شهدای فدایی ما و ارزشهای آنان است.

مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های عزیر این شهدا، خلق میهن دوست ابراز داشته و بار دیگر پیمان می‌بندیم که مسیر مبارزه آزادیخواهانه شهدایمان را با پیروزی به نتیجه برسانیم."