٩ سال و ۴ ماه و ١۵ روز؛ حکم دادستانی رژیم تُرک برای شهردار منتخب خلق آمَد

دادستانی ترک با ادعای «عضویت سازمانی» شهردار منتخب خلق آمَد، سلجوق مزراکلی را به ٩ سال و چهار ماه و ١۵ روز زندان محکوم کرد

رژیم تُرک به دستور طیب اردوغان دیکتاتور این کشور شهرداران منتخب ملت کورد در کلانشهرهای باکور کوردستان را از کار برکنار و به جای آنان گماشته حکومتی منصوب کرد. یکی از شهرداران منتخب مردم که از سوی رژیم ترک بازداشت و زندانی شد سلجوک مزراکلی شهردار مشترک کلانشهر آمَد است. مزراکلی با شکایت مدعی‌العموم که نام وی «هجران برنا آیوردی» عنوان شده بازداشت شد. مزراکلی روز دوشنبه ٩ مارس با ادعای «عضویت سازمانی» محاکمه شد، جلسه دادگاه در شعبه ٩ دادگاه کیفری آمَد برگزار شد.

مزراکلی با هدف رسوا نمودن سیستم قضایی تُرک جلسه رسیدگی به پرونده خود را بایکوت کرد. دادستان خواهان ٧ سال و ۶ ماه تا ١۵ سال زندان برای رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمد شد.

پس از دفاعیات زولال اردوغان، محمد امین آکتار، جیهان آیدین و محسن بیلال وکلای سلجوک مزراکلی هیئت دادستانی حکم خود را اعلام کرد. قاضی تُرک شعبه ٩ دادگاه کیفری شهر آمد با ادعای «عضویت سازمانی» مزراکلی را به ٩ سال و ۴ ماه و ١۵ روز زندان محکوم کرد.