پیام شادباش کنگره ملی کوردستان به مناسبت عید قربان

ک.ن.ک: "امیدواریم در زمانی نزدیک خلق کوردستان بتواند با آرامش و صلح و آزادی عید و شادیهایش را جشن بگیرد. به همین مناسبت نخست عید را به زندانیان و جنگاوران آزادی و خلق کوردستان و همه‌ی جهان اسلام شادباش می‌گوییم."

شورای رهبری کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) به مناسبت عید قربان بیانیه‌ای منتشر کرد. متن بیانیه‌ی ک.ن.ک به شرح زیر می‌باشد:

عید قربان را به خلقمان و همه‌ی جهان اسلام تبریک می‌گوییم

فردا عید قربان است. متاسفانه ما امسال نیز عید را در شرایط دشواری جشن می‌گیریم. در سرتاسر کوردستان حملات نابودگرانه علیه خلق ما ادامه دارند. مردم کوردستان کشته می‌شوند و طبیعت سرزمینمان ویران می‌شود.

تهدید و اشغالگری روز به روز در باشور و روژاوای کوردستان افزایش می‌یابد. در روژهلات کوردستان نیز فشار حکومت بر مردم روز به روز بیشتر می‌شود. مشکلات نیز افزایش می‌یابند. در باشور مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ادامه دارند. مسائل مناطق جدا شده بدون نتیجه مانده است. حملات و اشغالگری دولت ترکیه نیز به سایر مسائل افزوده شده است. در باکور کوردستان نیز جنگ بودن و نبودن در جریان است. در این شرایط بحرانی، ویروس کرونا نیز در سرتاسر کوردستان شیوع پیدا کرده است.

دولت ترکیه نه تنها در باکور بلکه در باشور و روژاوا نیز به مردم کوردستان حمله می‌کند. این دولت بخشی از خاک روژاوا و باشور کوردستان را اشغال کرده است و در تلاش است که اشغالگریهایش را افزایش دهد. حدود یک ماه و نیم است با تمام توان خود حمله به باشور را آغاز کرده است. به ویژه در منطقه‌ی هفتانین می‌خواهد اشغالگریش را گسترش دهد. در مقابل این حملات خلق کوردستان و جنگاوران آزادی با هر روشی مقابله می‌کنند. با قهرمانی و فداکاری بی‌مانند با حملات مواجه شده و آنرا خنثی کرده‌اند.

مقاومت گریلا در هفتانین یک افسانه است. به همین مناسبت ما به همه‌ی مقاومت‌گران کوردستان سلام و درود می‌فرستیم و با پیروزی آنها سربلندیم. همچنین با ادای دین به شهدای هفتانین یاد همه‌ی شهدای آزادی را گرامی می‌داریم و پایبندی خود به راه آنان را اعلام می‌داریم. بدون شک در هر چهار بخش کوردستان و در هر جای دیگری، خلق ما همان خلق گذشته نیست. اکنون دارای آگاهی بیشتر و در میان مبارزات ملی و دمکراسی‌خواهانه‌ی عصر قرار دارد. دیگر نه به حکمرانان التماس می‌کند و نه فرودستی را می‌پذیرد. دیگر امید خود را فقط به خود و رهبری و مبارزات گره زده است. متاسفانه به دلیل شیوع کرونا نمی‌توانیم عید را مانند همیشه جشن بگیریم. امیدواریم خلقمان با هشیاری و خوددفاعی عید قربان را جشن بگیرد و از راهنمایی‌ها پیروی کند.

ما امیدواریم در زمانی نزدیک خلق کوردستان بتواند با آرامش و امنیت و آزادی عید و شادیهایش راجشن بگیرد. به این مناسبت عید قربان را نخست به زندانیان و جنگاوران آزادی و خلق کوردستان و همه‌ی جهان اسلام تبریک می‌گوییم."